SWISS PREMIUM ORAL CARE

Изберете вашата държава България
Безплатна доставка за поръчки над 80 лв
Доставка до 4-6 работни дни
Сигурно плащане с 3D Secure

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Общ преглед на защитата на данните

Обща информация

Следната информация ще Ви предостави лесен за навигация преглед на това, което ще се случи с Вашите лични данни, когато посетите този уебсайт. Терминът „лични данни“ включва всички данни, които могат да бъдат използвани за личното Ви идентифициране. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, разгледайте нашата Декларация за защита на данните, която сме включили под това копие.

Записване на данни на този уебсайт

Коя е отговорната страна за записването на данни на този уебсайт (т.е. „администраторът “)?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е достъпна в раздел „Информация за отговорната страна (наричана„администратор“ в ОРЗД )“ в настоящата Политика за поверителност.

Как записваме данните Ви?

Ние събираме Вашите данни в резултат на споделянето на Вашите данни с нас. Това може, например, да бъде информация, която въвеждате в нашия формуляр за контакт.

Други данни се записват от нашите ИТ системи автоматично или след като се съгласите с тяхното записване по време на посещението на уебсайта. Тези данни включват предимно техническа информация (напр. уеб браузър, операционна система или час на достъп до сайта). Тази информация се записва автоматично, когато осъществявате достъп до този уебсайт.

За какви цели използваме Вашите данни?

Част от информацията е генерирана, за да се гарантира предоставяне на уебсайта без грешки. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на потребителските Ви модели.

Какви права имате, що се отнася до Вашата информация?

Имате право да получавате информация за източника, получателите и целите на Вашите архивирани лични данни по всяко време, без да се налага да плащате такса за такова разкриване. Също така имате право да поискате данните Ви да бъдат коригирани или премахнати. Ако сте се съгласили с обработването на данни, имате възможност да отмените това съгласие по всяко време, което ще засегне цялата бъдеща обработка на данни. Освен това имате право да поискате обработването на Вашите данни да бъде ограничено при определени обстоятелства. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време, ако имате въпроси относно това или други проблеми, свързани със защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти, предоставени от трети страни

Има възможност моделите Ви за сърфиране да бъдат статистически анализирани, когато посетите този уебсайт. Такива анализи се извършват предимно с така наречените програми за анализ.

За подробна информация относно тези програми за анализ, моля, вижте нашата Декларация за защита на данните по-долу.

2. Обща информация и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на този уебсайт и неговите страници приемат защитата на Вашите лични данни много сериозно. Следователно обработваме Вашите лични данни като поверителна информация и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата Декларация за защита на данните.

Всеки път, когато използвате този уебсайт, ще се събира разнообразна лична информация. Личните данни включват всички данни, които могат да бъдат използвани за личното Ви идентифициране. Настоящата Декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме, както и целите, за които използваме тези данни. В нея също така се обяснява как и за каква цел се събира информацията.

С настоящото Ви съветваме, че предаването на данни по интернет (т.е. чрез електронни съобщения) може да доведе до пропуски в сигурността. Не е възможно напълно да се защитят данните срещу достъп на трети страни.

Информация за отговорната страна (наричана „администратор“ в ОРЗД)

Администраторът на обработката на данни на този уебсайт е:

Flegis, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Numero di telefono: +386 2 460 53 42

E-mail: info@curaprox.bg

Администраторът е физическо лице или юридическо лице, което еднолично или съвместно с други лица взема решения относно целите и ресурсите за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Продължителност на съхранение

Освен ако в тази Декларация за поверителност не е посочен по-конкретен период за съхранение, Вашите лични данни ще останат при нас, докато целта, за която са събрани, спре да се прилага. Ако предявите обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработване на данни, данните Ви ще бъдат изтрити, освен ако не разполагаме с други законово допустими причини за съхраняване на личните Ви данни (напр. данъчни или търговски срокове за съхранение); във втория случай изтриването ще се извърши, след като тези причини престанат да се прилагат.

Обща информация относно правното основание за обработването на данни на този уебсайт

Ако сте дали съгласие за обработване на данни, ние обработваме Вашите лични данни въз основа на чл. 6, параграф 1, буква a) от ОРЗД или чл. 9, параграф 2, буква a) от ОРЗД, ако специални категории данни се обработват съгласно чл. 9, параграф 1 от DSGVO. В случай на изрично съгласие за предаване на лични данни на трети страни, обработването на данни се основава и на чл. 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Ако сте се съгласили да съхранявате „бисквитки“ или да имате достъп до информация в крайното си устройство (напр. чрез снемане на пръстови отпечатъци от устройството), обработването на данни допълнително се основава на член 25, параграф 1 от TTDSG. Съгласието може да бъде отменено по всяко време. Ако Вашите данни са необходими за изпълнението на договор или за изпълнението на преддоговорни мерки, ние обработваме Вашите данни въз основа на чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Освен това, ако данните Ви са необходими за изпълнението на правно задължение, ние ги обработваме въз основа на чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД. Също така обработването на данни може да се извършва въз основа на нашия законен интерес съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Информация за съответното правно основание във всеки отделен случай се предоставя в следващите параграфи на настоящата политика за поверителност.

Определяне на длъжностно лице по защита на данните

Назначихме длъжностно лице по защита на данните за нашето дружество.

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Швейцария

Телефон: +41 79 458 18 33

Електронна поща: gdpr@curaden.ch

Информация за предаването на данни към САЩ и други държави извън ЕС

Наред с други неща, ние използваме инструменти на дружества с местоживеене в Съединените щати или други от гледна точка на защитата на данните, които не са защитени в държави извън ЕС. Ако тези инструменти са активни, Вашите лични данни могат потенциално да бъдат прехвърлени в тези държави извън ЕС и могат да бъдат обработвани там. Трябва да отбележим, че в тези държави не може да се гарантира равнище на защита на данните, сравнимо с това в ЕС. Например, предприятията в САЩ имат мандат да предоставят лични данни на агенциите за сигурност и Вие като субект на данни нямате никакви възможности за съдебни спорове, за да се защитите в съда. Следователно не може да се изключи, че американските агенции (напр. тайните служби) могат да обработват, анализират и постоянно да архивират личните Ви данни за целите на наблюдението. Ние нямаме контрол над тези дейности по обработка.

Анулиране на съгласието Ви за обработване на данни

Широк спектър от трансакции за обработка на данни е възможен само с изричното Ви съгласие. Можете също да отмените по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали. Това не засяга законосъобразността на събирането на данни, което е станало преди оттеглянето от Ваша страна.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право на възражение срещу пряка реклама (чл. 21 от ОРЗД)

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 6, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Д) ИЛИ Е) ОТ ОРЗД, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШЕТО УНИКАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ВСЯКО ПРОФИЛИРАНЕ, ОСНОВАНО НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. ЗА ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ВСЯКО ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, МОЛЯ, НАПРАВЕТЕ СПРАВКА С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО РЕГИСТРИРАТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ РАЗГЛЕЖДАНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВИМ УБЕДИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ, КОИТО СА С ПО-ГОЛЯМА СИЛА ОТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ АКО ЦЕЛТА НА ОБРАБОТВАНЕТО Е ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИ ПРАВА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 1 ОТ ОРЗД).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ, ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРЯКА РЕКЛАМА, ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЗАСЕГНАТИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОКОЛКОТО ТО Е СВЪРЗАНО С ТАКАВА ПРЯКА РЕКЛАМА. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ВПОСЛЕДСТВИЕ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЯКАТА РЕКЛАМА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 2 ОТ ОРЗД).

Право на вписване на жалба при компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД, субектите на данни имат право да регистрират жалба в надзорен орган, по-специално в държавата членка, където обикновено поддържат своето местоживеене, място на работа или на мястото, където е извършено предполагаемото нарушение. Правото на регистриране на жалба е в сила независимо от всички други административни или съдебни производства, които са налични като правни средства.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате да предадем всички данни, които обработваме автоматично въз основа на Вашето съгласие или за да изпълним договор, да бъдат предадени на Вас или на трета страна в често използван, машинно четим формат. Ако трябва да изискате директно предаване на данните на друг администратор, това ще бъде направено само ако това е технически осъществимо.

SSL и/или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки за покупка или запитвания, които ни изпращате като оператор на уебсайта, този уебсайт използва SSL или програма за шифроване на TLS. Можете да разпознаете шифрована връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра преминава от „http ://“ към„ https ://“, а също и по появата на иконата за заключване в браузъра.

Ако SSL или TLS шифроването е активирано, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация за, коригиране и премахване на данни

В рамките на приложното поле на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да изисквате информация за Вашите архивирани лични данни, техния източник и получатели, както и за целта на обработването на Вашите данни. Възможно е също така да имате право данните Ви да бъдат коригирани или премахнати. Ако имате въпроси по тази тема или други въпроси относно личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време.

Право да се изискват ограничения за обработване

Имате право да поискате налагането на ограничения по отношение на обработката на личните Ви данни. За тази цел можете да се свържете с нас по всяко време. Правото да се изисква ограничаване на обработването се прилага в следните случаи:

В случай, че оспорите верността на архивираните от нас данни, обикновено се нуждаем от известно време, за да потвърдим това твърдение. По време на настоящото разследване имате право да изискате да ограничим обработването на Вашите лични данни.

Ако обработването на Вашите лични данни е било/се извършва по незаконен начин, имате възможност да поискате ограничаване на обработването на Вашите данни, вместо да изисквате унищожаването на тези данни.

Ако вече не се нуждаем от личните Ви данни и се нуждаете от тях, за да упражнявате, защитавате или предявявате законни права, имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни вместо тяхното унищожаване.

Ако сте повдигнали възражение съгласно чл. 21, параграф 1 от ОРЗД, Вашите права и нашите права ще трябва да бъдат сравнени. Докато не се установи чии интереси имат превес, имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Ако сте ограничили обработването на личните си данни, тези данни – с изключение на тяхното архивиране – могат да бъдат обработвани само с Ваше съгласие или за предявяване, упражняване или защита на правни права или за защита на правата на други физически или юридически лица или по важни причини от обществен интерес, цитирани от Европейския съюз или държава членка на ЕС.

3. Записване на данни на този уебсайт

Бисквитки

Нашите уебсайтове и страници използват това, което индустрията нарича „бисквитки “. Бисквитките са малки текстови файлове, които не причиняват щети на устройството Ви. Те се съхраняват временно по време на сесия (сесийни бисквитки) или се архивират за постоянно на устройството Ви (постоянни бисквитки). Сесийните „бисквитки“ се изтриват автоматично, след като прекратите посещението си. Постоянните бисквитки остават архивирани на устройството Ви, докато не ги изтриете активно или не бъдат изтрити автоматично от уеб браузъра Ви.

В някои случаи е възможно „бисквитките“ на трети страни да се съхраняват на Вашето устройство, след като влезете в нашия сайт (бисквитки на трети страни). Тези бисквитки позволяват на Вас или на нас да се възползвате от определени услуги, предлагани от третата страна (напр. бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Много „бисквитки“ са технически съществени, тъй като някои функции на уебсайта няма да работят при отсъствието на „бисквитки“ (напр. функцията за пазарска количка или показването на видеоклипове). Целта на други бисквитки може да бъде анализ на потребителските модели или показване на рекламни съобщения.

Бисквитките, които са необходими за извършването на електронни комуникационни трансакции или за предоставянето на определени функции, които искате да използвате (напр. функцията за пазаруване), или тези, които са необходими за оптимизацията (задължителните бисквитки) на уебсайта (напр. бисквитки, които предоставят измерима информация за уеб аудиторията), се съхраняват въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има законен интерес от съхранението на необходимите бисквитки, за да се гарантира оптимизирано предоставяне на услугите на оператора без технически грешки. Ако е поискано Вашето съгласие за съхранение на бисквитките и подобни технологии за разпознаване, обработването се извършва изключително въз основа на полученото съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, ал. 1 от TTDSG); това съгласие може да бъде отменено по всяко време.

Имате възможност да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете уведомявани по всяко време за поставяне на бисквитки и да разрешите приемането на бисквитки само в конкретни случаи. Можете също така да изключите приемането на „бисквитки“ в определени случаи или като цяло или да активирате функцията за изтриване за автоматично изтриване на „бисквитки“ при затваряне на браузъра. Ако „бисквитките“ са деактивирани, функциите на този уебсайт могат да бъдат ограничени.

В случай че се използват бисквитки от трети страни или ако се използват бисквитки за аналитични цели, ние отделно ще Ви уведомим във връзка с настоящата Политика за защита на данните и, ако е приложимо, ще поискаме съгласието Ви.

Съгласие с Cookiebot

Нашият уебсайт използва технология за съгласие от Cookiebot, за да получи Вашето съгласие за съхранението на определени бисквитки на крайното Ви устройство или за използването на определени технологии и за да документира това по начин, съответстващ на защитата на данните. Доставчикът на тази технология е Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Дания (наричано по-долу „Cookiebot “).

Когато влезете в нашия уебсайт, се установява връзка със сървърите на Cookiebot, за да получим Вашето съгласие и да Ви предоставим други обяснения относно използването на бисквитки. След това Cookiebot ще съхранява бисквитка във Вашия браузър, за да идентифицира съгласието, което сте дали, или неговата отмяна. Събраните по този начин данни се съхраняват, докато не поискате от нас да ги изтрием, да изтрием самата бисквитка Cookiebot или целта, за която се съхраняват данните, вече не се прилага. Задължителните правни задължения за съхранение остават незасегнати.

Cookiebot се използва за получаване на законово изискваното съгласие за използване на бисквитки. Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Обработка на данни

Ние сключихме споразумение за обработка на данни (DPA) с горепосочения доставчик. Това е договор, задължен от законите за поверителност на данните, който гарантира, че те обработват лични данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

Формуляр за контакти

Ако изпратите запитвания до нас чрез нашия формуляр за контакт, информацията, предоставена във формуляра за контакт, както и всяка информация за контакт, предоставена в него, ще бъдат съхранени от нас, за да обработим Вашето запитване и в случай, че имаме допълнителни въпроси. Няма да споделяме тази информация без Вашето съгласие.

Обработването на тези данни се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, ако искането Ви е свързано с изпълнение на договор или е необходимо да се извършат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на нашия законен интерес към ефективното обработване на исканията, адресирани до нас (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) или на Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД), ако това е поискано; съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт, остава при нас, докато не поискате от нас да заличим данните, не отмените съгласието си за архивиране на данни или ако целта, за която информацията се архивира, вече не съществува (напр. след като приключим отговора на Вашето запитване). Това не засяга никакви задължителни правни разпоредби, по-специално периодите на съхранение.

Заявка по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, Вашата заявка, включително всички произтичащи от нея лични данни (име, заявка) ще бъдат съхранявани и обработвани от нас за целите на обработката на Вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без Ваше съгласие.

Тези данни се обработват на основание чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, ако Вашето запитване е свързано с изпълнение на договор или е необходимо за изпълнение на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи данните се обработват въз основа на законния ни интерес от ефективното обработване на запитванията, които са ни предоставени (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) или въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД), ако е получено; съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Данните, изпратени от Вас до нас чрез заявки за контакт, остават при нас, докато не поискате да изтрием, отменим съгласието Ви за съхранението или целта на пропуските в съхранението на данни (напр. след завършване на заявката Ви). Задължителните законови разпоредби - по-специално законоустановените срокове на съхранение - остават незасегнати.

Hubspot CRM

Ние използваме Hubspot CRM на този уебсайт. Доставчикът е Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 САЩ (по-нататък Hubspot CRM).

Hubspot CRM ни позволява, наред с други неща, да управляваме съществуващи и потенциални клиенти и клиентски контакти, да комуникираме с Вас и да планираме и извършваме маркетингови дейности в съответствие с Вашите интереси. Hubspot CRM ни позволява да записваме, сортираме и анализираме взаимодействията с клиентите по имейл, социални медии или по телефона по няколко канала. Личните данни, събрани по този начин, могат да бъдат оценени и използвани за комуникация с потенциалния клиент или за маркетингови мерки (напр. бюлетин за пощенски пратки). Hubspot CRM също ни позволява да събираме и анализираме потребителското поведение на нашите контакти на нашия уебсайт.

Използването на Hubspot CRM се основава на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес към най-ефективното управление на клиентите и комуникацията с клиентите. Ако е получено подходящо съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняване на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време.

За подробности, моля, вижте политиката за поверителност на Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Предаването на данни на САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Обработка на данни

Ние сключихме споразумение за обработка на данни (DPA) с горепосочения доставчик. Това е договор, задължен от законите за поверителност на данните, който гарантира, че те обработват лични данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

Регистрация на този уебсайт

Имате възможност да се регистрирате на този уебсайт, за да можете да използвате допълнителни функции на уебсайта. Ние ще използваме данните, които въвеждате, само с цел използване на съответната оферта или услуга, за която сте се регистрирали. Необходимата информация, която изискваме към момента на регистрация, трябва да бъде въведена изцяло. В противен случай ще отхвърлим регистрацията.

За да Ви уведомим за всички важни промени в обхвата на нашето портфолио или в случай на технически изменения, ще използваме имейл адреса, предоставен по време на процеса на регистрация.

Ние ще обработваме данните, въведени по време на процеса на регистрация, въз основа на Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Данните, записани по време на процеса на регистрация, се съхраняват от нас, докато сте регистрирани на този уебсайт. Впоследствие тези данни се заличават. Това не засяга задължителните законоустановени задължения за съхранение.

Регистрация с Google

Вместо да се регистрирате директно на този уебсайт, можете да се регистрирате в Google. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („ Google “), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

За да се регистрирате в Google, трябва да въведете само името и паролата си. Google ще Ви идентифицира и ще потвърди самоличността Ви на нашия уебсайт.

Когато влезете с Google, е възможно да можем да използваме определена информация в профила Ви, за да завършим профила Ви при нас. Вие решавате дали искате тази информация да бъде използвана и ако е така, каква е тя, в рамките на настройките за сигурност на Google, които можете да намерите тук: https://myaccount.google.com/security и https://myaccount.google.com/permissions.

Обработването на данни, свързано с регистрацията на Google, се основава на нашия законен интерес да направим процеса на регистрация възможно най-опростен за нашите потребители (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Тъй като използването на функцията за регистрация е доброволно и самите потребители могат да вземат решение относно съответните възможности за достъп, не са налице противоречиви преобладаващи права на субектите на данни.

Регистрация с Facebook Connect

Вместо да се регистрирате директно на този уебсайт, Вие също имате възможност да се регистрирате чрез Facebook Connect. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия. Според изявлението на Facebook събраните данни ще бъдат прехвърлени и в САЩ и други трети страни.

Ако решите да се регистрирате чрез Facebook Connect и кликнете върху бутона „Вход с Facebook“/„Свързване с Facebook “, ще бъдете автоматично свързани с Facebook платформата. Там можете да влезете с потребителското си име и парола. В резултат на това профилът Ви във Facebook ще бъде свързан с този уебсайт или нашите услуги. Тази връзка ни дава достъп до данните, които сте архивирали във Facebook. Тези данни включват преди всичко следното:

Име във Facebook

Профилна снимка във Facebook и заглавна снимка

Заглавна снимка във Facebook

Имейл адресът е архивиран с Facebook

Facebook-ID

Списъци с приятели във Facebook

Facebook Харесвания (информация за „Харесвания “)

Дата на раждане

Пол

Държава

Език

Тази информация ще се използва за настройване, предоставяне и персонализиране на профила Ви. 

Регистрацията чрез Facebook Connect и свързаните с нея трансакции за обработка на данни се осъществяват въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Можете да отмените това съгласие по всяко време, което ще засегне всички бъдещи трансакции след това.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на инструмента, описан тук, и се препращат до Facebook, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия сме съвместно отговорни за тази обработка на данни (чл. 26 от DSGVO). Съвместната отговорност се ограничава изключително до събирането на данните и изпращането им до Facebook. Обработката от Facebook, която се извършва след по-нататъшното прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които ни се възлагат съвместно, са определени в споразумение за съвместна обработка. Формулировката на споразумението може да бъде намерена на адрес: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние носим отговорност за предоставянето на информация за поверителността, когато използваме инструмента на Facebook и за поверителното прилагане на инструмента на нашия уебсайт. Facebook носи отговорност за сигурността на данните на продуктите на Facebook. Можете да поискате права върху субекта на данните (напр. искания за информация) по отношение на данните, обработвани от Facebook директно с Facebook. Ако потвърдите правата на субекта на данните при нас, ние сме длъжни да ги препратим до Facebook.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/5669946603381 и https://www.facebook.com/policy.php.

За повече информация, моля, вижте Общите условия на Facebook и Правилата за поверителност на данните на Facebook. Използвайте тези връзки за достъп до тази информация: https://www.facebook.com/about/privacy/ и https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. Социални медии

Елементи на социалните медии с Shariff

Ние използваме елементи от социалните мрежи на този сайт и неговите страници (напр. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Като правило ще можете да разпознаете тези елементи на социалните медии поради съответните лога в социалните медии, които се появяват. За да гарантираме защитата на данните на този уебсайт, ние използваме тези елементи само в комбинация с така нареченото решение Shariff. Това приложение не позволява на елементите на социалните медии, които са интегрирани в този уебсайт, да прехвърлят лични данни на съответния доставчик веднага щом влезете в нашия уебсайт.

Директна връзка със сървъра на доставчика не се установява, докато не активирате съответния елемент на социалната медия, като кликнете върху свързания бутон (който показва съгласието Ви). Веднага след като активирате елемента на социалните медии, съответният доставчик получава информацията, че сте посетили този уебсайт с Вашия IP адрес. Ако едновременно сте влезли в съответния си профил в социална медия (напр. Facebook), съответният доставчик ще може да разпредели посещението Ви на този уебсайт към потребителския Ви профил.

Активирането на добавката представлява декларация за съгласие, както е определено в чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и в член 25, параграф 1 от TTDSG. Имате възможност да отмените това съгласие по всяко време, което ще засегне всички бъдещи трансакции.

Тази услуга се използва за получаване на съгласие за използването на определени технологии, изисквани от закона. Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Facebook

Ние имаме интегрирани елементи на социалната мрежа Facebook на този сайт. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия. Според изявлението на Facebook събраните данни ще бъдат прехвърлени и в САЩ и други трети страни.

Общ преглед на елементите на социалните медии във Facebook можете да намерите на следната връзка: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ако елементът на социалната медия е активиран, ще бъде установена директна връзка между устройството Ви и сървъра на Facebook. В резултат на това Facebook ще получи информация, потвърждаваща посещението Ви на този уебсайт с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона „Харесване“ на Facebook, докато сте влезли в профила си във Facebook, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с профила си във Facebook. Следователно Facebook ще може да разпредели посещението Ви на този уебсайт към потребителския Ви профил. Трябва да подчертаем, че ние като доставчик на уебсайта не получаваме никаква информация за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от Facebook. За повече информация, моля, вижте Политиката за поверителност на данните на Facebook на адрес: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга се извършва въз основа на чл. 6, раздел. 1, буква a) от ОРЗД и чл. 25 от TTDSG (немски закон за далекосъобщенията). Такова съгласие може да бъде отменено по всяко време. Ако Вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се извърши въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-всеобхватно видима в социалните медии.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на инструмента, описан тук, и се препращат до Facebook, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия сме съвместно отговорни за тази обработка на данни (чл. 26 от DSGVO). Съвместната отговорност се ограничава изключително до събирането на данните и изпращането им до Facebook. Обработката от Facebook, която се извършва след по-нататъшното прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които ни се възлагат съвместно, са определени в споразумение за съвместна обработка. Формулировката на споразумението може да бъде намерена на адрес: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние носим отговорност за предоставянето на информация за поверителността, когато използваме инструмента на Facebook и за поверителното прилагане на инструмента на нашия уебсайт. Facebook носи отговорност за сигурността на данните на продуктите на Facebook. Можете да поискате права върху субекта на данните (напр. искания за информация) по отношение на данните, обработвани от Facebook директно с Facebook. Ако потвърдите правата на субекта на данните при нас, ние сме длъжни да ги препратим до Facebook.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/5669946603381 и https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Ние сме интегрирали функциите на социалната медийна платформа Twitter в този уебсайт. Тези функции се предоставят от Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирландия.

Ако елементът на социалната медия е активиран, ще бъде установена директна връзка между устройството Ви и сървъра на Twitter. В резултат на това Twitter ще получи информация за посещението Ви на този уебсайт. Докато използвате Twitter и функцията „Повторно туитване “, уебсайтовете, които посещавате, са свързани с профила ви в Twitter и се разкриват на други потребители. Трябва да отбележим, че ние, доставчиците на уебсайта и неговите страници не знаем нищо за съдържанието на прехвърлените данни и използването на тази информация от Twitter. За повече подробности, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Twitter на адрес: https://twitter.com/en/privacy.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и чл. 25 от TTDSG (германски закон за далекосъобщенията). Такова съгласие може да бъде отменено по всяко време. Ако Вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се извърши въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-всеобхватно видима в социалните медии.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Имате възможност да нулирате настройките си за защита на данните в Twitter под настройките на профила на адрес https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Ние сме интегрирали функциите на обществената медийна платформа Instagram в този уебсайт. Тези функции се предлагат от Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.

Ако елементът на социалната медия е активиран, ще бъде установена директна връзка между устройството Ви и сървъра на Instagram. В резултат на това Instagram ще получи информация за посещението Ви на този уебсайт.

Ако сте влезли в профила си в Instagram, можете да кликнете върху бутона Instagram, за да свържете съдържанието от този уебсайт с профила си в Instagram. Това позволява на Instagram да разпредели посещението Ви на този уебсайт към потребителския Ви профил. Трябва да отбележим, че ние като доставчик на уебсайта и неговите страници нямаме никакви познания за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от Instagram.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и чл. 25 от TTDSG (германски закон за далекосъобщенията). Такова съгласие може да бъде отменено по всяко време. Ако Вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се извърши въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-всеобхватно видима в социалните медии.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на инструмента, описан тук, и се препращат до Facebook или Instagram, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия сме съвместно отговорни за тази обработка на данни (чл. 26 от DSGVO). Съвместната отговорност се ограничава изключително до събирането на данните и изпращането им до Facebook или Instagram. Обработката от Facebook или Instagram, която се извършва след по-нататъшното прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които ни се възлагат съвместно, са определени в споразумение за съвместна обработка. Формулировката на споразумението може да бъде намерена на адрес: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние носим отговорност за предоставянето на информация за поверителността, когато използваме инструмента на Facebook или Instagram и за поверителното прилагане на инструмента на нашия уебсайт. Facebook носи отговорност за сигурността на данните на продуктите на Facebook или Instagram. Можете да поискате права върху субекта на данните (напр. искания за информация) по отношение на данните, обработвани от Facebook или Instagram директно с Facebook. Ако потвърдите правата на субекта на данните при нас, ние сме длъжни да ги препратим до Facebook.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробна информация може да бъде намерена тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 и https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

За повече информация по този въпрос, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Instagram на адрес: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Този уебсайт използва елементи от мрежата LinkedIn. Доставчикът е LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия.

Всеки път, когато имате достъп до страница на този уебсайт, която съдържа елементи на LinkedIn, се установява връзка със сървърите на LinkedIn. LinkedIn се уведомява, че сте посетили този уебсайт с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона „Препоръчай“ на LinkedIn и влезете в профила си в LinkedIn по това време, LinkedIn ще бъде в състояние да разпредели посещението Ви на този уебсайт към потребителския Ви акаунт. Трябва да отбележим, че ние като доставчик на уебсайтовете нямаме никакви познания за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от LinkedIn.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и чл. 25 от TTDSG (германски закон за далекосъобщенията). Такова съгласие може да бъде отменено по всяко време. Ако Вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се извърши въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-всеобхватно видима в социалните медии.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

За допълнителна информация по този въпрос, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на LinkedIn на адрес: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Този уебсайт използва елементи от мрежата XING. Доставчикът е New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Хамбург, Германия.

Всеки път, когато някой от нашите сайтове/страници, които съдържат елементи на XING е достъпен, се установява връзка със сървърите на XING. Доколкото знаем, това не води до архивиране на лични данни. По-специално, услугата не съхранява никакви IP адреси или анализира потребителски модели.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и чл. 25 от TTDSG (германски закон за далекосъобщенията). Такова съгласие може да бъде отменено по всяко време. Ако Вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се извърши въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-всеобхватно видима в социалните медии.

За повече информация относно защитата на данните и бутона за споделяне XING, моля, вижте Декларацията за защита на данните на Xing на адрес: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Аналитични инструменти и реклама

Google Tag Manager

Използваме Google Tag Manager. Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия

 Google Tag Manager е инструмент, който ни позволява да интегрираме проследяващи или статистически инструменти и други технологии на нашия уебсайт. Самият Google Tag Manager не създава потребителски профили, не съхранява „бисквитки“ и не извършва независими анализи. Той управлява само инструментите, интегрирани чрез него. Google Tag Manager обаче събира Вашия IP адрес, който може да бъде прехвърлен и на компанията майка на Google в Съединените щати.

Google Tag Manager се използва въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на сайта има законен интерес към бързото и безпроблемно интегриране и администриране на различни инструменти на своя уебсайт. Ако е получено подходящо съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняване на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време.

Google Анализ

Този уебсайт използва функциите на услугата за уеб анализ Google Анализ. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („ Google “), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Google Анализ позволява на оператора на уебсайта да анализира моделите на поведение на посетителите на уебсайта. За тази цел операторът на уебсайта получава разнообразни потребителски данни, като например страници с достъп, време, прекарано на страницата, използвана операционна система и произход на потребителя. Тези данни се обобщават в идентификационен номер на потребителя и се задават на съответното крайно устройство на посетителя на уебсайта.

Освен това Google Анализ ни позволява да записваме движенията и кликванията на мишката и превъртанията Ви, както и други неща. Google Анализ използва различни подходи за моделиране, за да увеличи събраните набори от данни и използва технологии за машинно обучение при анализа на данни.

Google Анализ използва технологии, които правят разпознаването на потребителя с цел анализ на моделите на поведение на потребителя (напр. „бисквитки“ или снемане на пръстови отпечатъци от устройството). Информацията за използването на уебсайта, записана от Google, по правило се прехвърля на сървър на Google в Съединените щати, където се съхранява.

Използването на тези услуги се извършва въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Приставка за браузър

Можете да предотвратите записването и обработването на данните си от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузъра, достъпна на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg.

За повече информация относно обработката на потребителски данни от Google Анализ, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Google на адрес: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.

Google Сигнали

Използваме Google Сигнали. Когато посещавате уебсайта ни, Google Анализ записва, наред с другото, местоположението Ви, напредъка на търсенето и напредъка Ви в YouTube, както и демографските данни (данни за посетителите на сайта). Тези данни могат да се използват за персонализирана реклама със съдействието на Google Сигнал. Ако имате профил в Google, информацията за посетителите на сайта Ви ще бъде свързана с профила Ви в Google чрез Google Сигнал и ще се използва за изпращане на персонализирани промоционални съобщения. Данните се използват и за съставяне на анонимизирани статистически данни за онлайн моделите на нашите потребители.

Обработка на данни за договорите

Изпълнихме договорно споразумение за обработка на данни с Google и прилагаме стриктните разпоредби на германските агенции за защита на данните в максимална степен, когато използваме Google Анализ.

Проследяване на електронната търговия с Google Анализ

Този уебсайт използва функцията „Проследяване на електронната търговия“ на Google Анализ. Със съдействието на E-Commerce Tracking (модул за продследяване), операторът на уебсайта е в състояние да анализира моделите на закупуване на посетителите на уебсайта с цел подобряване на онлайн маркетинговите кампании на оператора. В този контекст се проследява информация, като например направените поръчки, средните стойности на поръчките, разходите за доставка и времето от разглеждането на продукта до вземането на решението за покупка. Тези данни могат да бъдат консолидирани от Google под идентификационен номер на трансакцията, който се разпределя на съответния потребител или на устройството на потребителя.

Hotjar

Този уебсайт използва Hotjar. Доставчикът е Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Малта, Европа (уебсайт: https://www.hotjar.com).

Hotjar е инструмент, използван за анализ на потребителските Ви модели на този уебсайт. Hotjar ни позволява например да записваме движенията на мишката и превъртането, както и да кликваме върху тях. По време на този процес Hotjar също има способността да определи колко дълго курсорът Ви е останал в определена позиция. Въз основа на тази информация Hotjar компилира така наречените Heatmaps (Топлинни карти), които позволяват да се определи кои части от уебсайта посетителят преглежда с предпочитание.

Също така можем да определим колко дълго сте стояли на страница от този уебсайт и кога сте напуснали. Също така можем да определим в кой момент сте спрели да правите записи във формуляра за контакт (така наречените фунии за продажби).

Освен това Hotjar може да се използва за получаване на директна обратна връзка от посетителите на уебсайта. Тази функция има за цел подобряване на предлагането на уебсайтове от страна на оператора на уебсайта.

Hotjar използва технологии, които дават възможност за разпознаване на потребителя за целите на анализа на моделите на потребителя (напр. бисквитки или разгръщане на пръстови отпечатъци на устройството).

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и чл. 25 от TTDSG (германски закон за далекосъобщенията). Такова съгласие може да бъде отменено по всяко време. Ако Вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД; уеб операторът има законен интерес в анализа на потребителските модели за оптимизиране както на уеб презентацията, така и на рекламните дейности на оператора.

Деактивиране на Hotjar

Ако искате да деактивирате записването на данни от Hotjar, моля, кликнете върху връзката по-долу и следвайте инструкциите, предоставени под връзката: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Моля, имайте предвид, че ще трябва отделно да деактивирате Hotjar за всеки браузър и всяко устройство.

За по-подробна информация относно Hotjar и данните, които трябва да бъдат записани, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Hotjar на следната връзка: https://www.hotjar.com/privacy.

Обработка на данни

Ние сключихме споразумение за обработка на данни (DPA) с горепосочения доставчик. Това е договор, задължен от законите за поверителност на данните, който гарантира, че те обработват лични данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

Статистика за WP

Този уебсайт използва инструмента за анализ на статистика за WP, за да оцени достъпа на посетителите статистически. Доставчикът е Veronalabs, ARENCO Tower, 27- ми етаж, Dubai Media City, Dubai, Дубай 23816, ОАЕ (https://veronalabs.com).

Статистиката на WP може да се използва за анализ на използването на нашия уебсайт. По този начин статистиката за WP записва, наред с други неща, регистрационните файлове (IP адрес, препращащ потребител, използван браузър, произход на потребителя, използвана търсачка) и действията, които посетителите на уебсайта са предприели на сайта (напр. кликвания и показвания).

Данните, събрани със статистиката за WP, се съхраняват изключително на нашия собствен сървър.

Използването на този инструмент за анализ се основава на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Имаме законен интерес към анонимизирания анализ на поведението на потребителите, за да оптимизираме както нашите уебсайтове, така и нашата реклама. Ако е получено подходящо съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняване на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време.

Google Реклами

Операторът на уебсайта използва Google Реклами. Google Реклами е онлайн рекламна програма на Google Ireland Limited („ Google “), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Google Реклами ни позволява да показваме реклами в търсачката на Google или на уебсайтове на трети страни, ако потребителят въведе определени термини за търсене в Google (насочване на ключови думи). Възможно е също така да се поставят насочени реклами въз основа на потребителските данни, с които разполага Google (напр. данни за местоположението и интереси; насочване към целевата група). Като оператор на уебсайта можем да анализираме тези данни количествено, например като анализираме кои термини за търсене са довели до показването на рекламите ни и колко реклами са довели до съответните кликвания.

Използването на тези услуги се извършва въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://policies.google.com/privacy/frw.s  и https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (не е персонализирано)

Този уебсайт използва Google AdSense - услуга за вграждане на реклами, предоставяна от Google Ireland Limited („ Google “), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Използваме Google AdSense в „неперсонализиран“ режим. За разлика от персонализирания режим, рекламите не се основават на предишните Ви потребителски модели и услугата не генерира потребителски профил за Вас. Вместо това услугата използва така наречената „контекстуална информация “, за да избере рекламите, които са публикувани, за да ги видите. Така избраните реклами се основават например на местоположението Ви, съдържанието на уебсайта, който посещавате в момента, или на използваните от Вас термини за търсене. За да научите повече за разликите между персонализираното насочване и насочването, които не са персонализирани от Google AdSense, моля, кликнете върху следната връзка: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Моля, имайте предвид, че ако Google Adsense се използва в неперсонализиран режим, възможно е да се съхраняват „бисквитки“ или да се използват сравними технологии за разпознаване (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството).

Използването на тези услуги се извършва въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Имате възможност да коригирате автоматично настройките за рекламиране в потребителския си профил. За да направите това, моля, кликнете върху предоставената по-долу връзка и влезте в профила си: https://adssettings.google.com/authenticated.

За повече информация относно рекламните технологии на Google, моля, кликнете тук: https://policies.google.com/technologies/ads иhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Ремаркетинг

Този уебсайт използва функциите на Google Анализ за ремаркетинг. Доставчикът на тези решения е Google Ireland Limited („ Google “), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Google Ремаркетинг анализира потребителските Ви модели на нашия уебсайт (напр. кликвания върху конкретни продукти), за да Ви разпредели определени рекламни целеви групи и впоследствие да Ви покаже съответстващи онлайн оферти, когато посещавате други онлайн оферти (ремаркетинг или повторно насочване).

Освен това е възможно да се свържат рекламните целеви групи, генерирани с Google Ремаркетинг, с устройство, включващо функции на Google. Това позволява да се показват персонализирани рекламни съобщения въз основа на интереси в зависимост от предишната Ви употреба и моделите на сърфиране на устройството (напр. мобилен телефон) по начин, съобразен с Вас, както и на някое от Вашите устройства (напр. таблет или компютър).

Ако имате профил в Google, можете да възразите срещу персонализираната реклама на следната връзка: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Използването на тези услуги се извършва въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

За допълнителна информация и съответните разпоредби за защита на данните, моля, вижте Правилата за поверителност на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=bg.

Формиране на целеви групи с цел уравняване с клиента

За формирането на целеви групи използваме, наред с другото, функцията за уравняване с клиенти на Google Ремаркетинг. За да постигнем това, прехвърляме определени данни за клиентите (напр. имейл адреси) от нашите списъци с клиенти на Google. Ако съответните клиенти са потребители на Google и са влезли в профилите си в Google, за тях се показват съответстващи рекламни съобщения в мрежата на Google (напр. YouTube, Gmail или в търсачка).

Google Проследяване на продажбите

Този уебсайт използва Google Проследяване на продажбите. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („ Google “), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

С помощта на Google Проследяване на продажбите сме в състояние да разпознаем дали потребителят е извършил определени действия. Например, можем да анализираме колко често са кликвани бутоните на нашия уебсайт и кои продукти се преглеждат или закупуват с определена честота. Целта на тази информация е да се съставят статистически данни за продажбите. Научаваме колко потребители са кликнали върху рекламите ни и какви действия са извършили. Ние не получаваме никаква информация, която би ни позволила да идентифицираме лично потребителите. Google като такава използва бисквитки или сравними технологии за разпознаване за целите на идентифицирането.

Използването на тези услуги се извършва въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

За повече информация относно Google Проследяване на продажбите, моля, прегледайте правилата на Google за защита на данните на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Google DoubleClick

Този уебсайт използва функциите на Google DoubleClick. Доставчикът е Google Ireland Limited („ Google “), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия (наричано по-долу „DoubleClick “).

DoubleClick се използва за показване на реклами въз основа на интереси в мрежата на Google. Рекламите могат да бъдат съобразени с интересите на преглеждащия чрез DoubleClick. Например рекламите ни могат да се показват в резултатите от търсенето с Google или в банери, свързани с DoubleClick.

За да може да покаже на потребителите подходящо рекламно съдържание, DoubleClick трябва да разпознае съответния посетител, така че да може да разпредели посетените уебсайтове, кликванията и друга информация за потребителския модел на потребителя. За да направи това, DoubleClick използва бисквитки или сравними технологии за разпознаване (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството). Записаната информация се консолидира в потребителски профил с псевдоним, за да може съответният потребител да прояви интерес към подходяща реклама.

Използването на тези услуги се извършва въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

За допълнителна информация как да възразите срещу рекламите, показвани от Google, моля, вижте следните връзки: https://policies.google.com/technologies/ads и https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

За измерване на процентите на реализация, този уебсайт използва пиксела за активност на посетителите на Facebook. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия. Според изявлението на Facebook събраните данни ще бъдат прехвърлени и в САЩ и други трети страни.

Този инструмент позволява проследяването на посетителите на страницата, след като са били свързани с уебсайта на доставчика, след като са кликнали върху реклама във Facebook. Това позволява да се анализира ефективността на рекламите във Facebook за статистически и пазарни цели и да се оптимизират бъдещите рекламни кампании.

За нас, като оператори на този уебсайт, събраните данни са анонимни. Ние не сме в състояние да стигнем до каквито и да било заключения относно самоличността на потребителите. Въпреки това, Facebook архивира информацията и я обработва, така че е възможно да се направи връзка със съответния потребителски профил и Facebook е в състояние да използва данните за свои собствени промоционални цели в съответствие с Политиката за използване на данни на Facebook. Това позволява на Facebook да показва реклами на страници във Facebook, както и на места извън Facebook. Ние като оператор на този уебсайт нямаме контрол върху използването на такива данни.

Използването на тези услуги се извършва въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum и https://de-de.facebook.com/help/5669946603381.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на инструмента, описан тук, и се препращат до Facebook, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия сме съвместно отговорни за тази обработка на данни (чл. 26 от DSGVO). Съвместната отговорност се ограничава изключително до събирането на данните и изпращането им до Facebook. Обработката от Facebook, която се извършва след по-нататъшното прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които ни се възлагат съвместно, са определени в споразумение за съвместна обработка. Формулировката на споразумението може да бъде намерена на адрес: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние носим отговорност за предоставянето на информация за поверителността, когато използваме инструмента на Facebook и за поверителното прилагане на инструмента на нашия уебсайт. Facebook носи отговорност за сигурността на данните на продуктите на Facebook. Можете да поискате права върху субекта на данните (напр. искания за информация) по отношение на данните, обработвани от Facebook директно с Facebook. Ако потвърдите правата на субекта на данните при нас, ние сме длъжни да ги препратим до Facebook.

В Политиките за поверителност на данните на Facebook ще намерите допълнителна информация за защитата на поверителността Ви на адрес: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Също така имате възможност да деактивирате функцията за ремаркетинг „Персонализирана аудитория“ в раздела за настройки на рекламата в https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. За да направите това, първо трябва да влезете във Facebook.

Ако нямате профил във Facebook, можете да деактивирате всяка реклама, базирана на потребители, от Facebook на уебсайта на Европейския алианс за интерактивна дигитална реклама: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Този уебсайт използва тага Insight от LinkedIn. Тази услуга се предоставя от LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия.

Обработка на данни от тага LinkedIn Insight

Използваме тага LinkedIn Insight, за да получим информация за посетителите на нашия уебсайт. След като посетител на уебсайт е регистриран в LinkedIn, ние можем да анализираме ключовите професионални данни (напр. ниво на кариера, размер на компанията, държава, местоположение, индустрия, заглавие на работа) на посетителите на нашия уебсайт, за да ни помогне по-добре да насочим нашия сайт към съответната аудитория. Можем също да използваме тагове на LinkedIn Insight, за да измерим дали посетителите на нашите уебсайтове правят покупка или извършват други действия (измерване на реализациите). Измерването на реализациите може да се извършва и на различни устройства (напр. от компютър на таблет). LinkedIn Insight Tag разполага и с функция за ретаргетиране, която ни позволява да показваме целенасочена реклама на посетителите на нашия уебсайт извън уебсайта. Според LinkedIn не се извършва идентификация на получателя на рекламата.

LinkedIn също така събира регистрационни файлове (url адрес, url адрес на препращащия, IP адрес, характеристики на устройството и браузъра и време на достъп). IP адресите са съкратени или (ако се използват за достигане до членове на LinkedIn чрез устройства) хеширани (псевдонимизирани). Директните идентификатори на членовете на LinkedIn се изтриват от LinkedIn след седем дни. Останалите псевдонимизирани данни ще бъдат изтрити в рамките на 180 дни.

Данните, събрани от LinkedIn, не могат да бъдат присвоени от нас като оператор на уебсайт на конкретни лица. LinkedIn ще съхранява личните данни, събрани от посетителите на уебсайтове на своите сървъри в САЩ, и ще ги използва за собствени промоционални дейности. За подробности, моля, вижте политиката за поверителност на LinkedIn на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Правно основание

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и чл. 25 от TTDSG (германски закон за далекосъобщенията). Такова съгласие може да бъде отменено по всяко време. Ако Вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД; операторът на уебсайта има законен интерес от ефективни рекламни промоции, които включват използването на социалните медии.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa и https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Възражение срещу използването на LinkedIn Insight Tag

Можете да възразите срещу анализа на поведението на потребителите и насочената реклама на LinkedIn на следната връзка: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Освен това членовете на LinkedIn могат да контролират използването на личната си информация за промоционални цели в настройките на акаунта. За да предотвратите свързването на информацията, събрана на нашия сайт, с Вашия акаунт в LinkedIn, трябва да излезете от профила си в LinkedIn, преди да посетите нашия сайт.

Обработка на данни

Ние сключихме споразумение за обработка на данни (DPA) с горепосочения доставчик. Това е договор, задължен от законите за поверителност на данните, който гарантира, че те обработват лични данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ

Въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД администраторът на данни има законен интерес да обработва данни за рекламни цели. За използването на персонализиран клиентски подход, ние също така си запазваме използването на собствено име, фамилия, дата на раждане, улица, пощенски код и града, на това правно основание. Продължителността на съхраняването на лични данни за рекламни цели следва да произтича от принципа дали съхраняването е необходимо за подхода на реклама. Ние следваме принципа на изтриване на данни не по-късно от две години след като те вече не се използват за рекламни цели.

Собствени рекламни цели и рекламни цели на трети страни

Доколкото сте сключили договор с нас или Ви е изпратен рекламен материал, ние Ви третираме като съществуващ клиент или заинтересована страна. В тези случаи обработваме Вашето име и адрес, за да Ви изпращаме информация за нови продукти и услуги. В рамките на нашите законни интереси, ние си запазваме правото да предаваме Вашите пощенски данни за контакт на компании от нашата група от дружества и, ако е приложимо, на избрани договорни партньори, така че те също да могат да Ви информират за техните продукти. 

Реклама въз основа на интереси

За да гарантираме, че получавате само рекламна информация, която е от предполагаем интерес за Вас, категоризираме и добавяме допълнителна информация към потребителския Ви профил. За тази цел се използва статистическа информация, както и информация за Вас (напр. основни данни за Вашия клиентски профил). Целта е да Ви изпратим реклама, която е насочена единствено към Вашите действителни или възприемани нужди и съответно да не ви безпокоим с безинтересна реклама.

Обработка на рекламните съобщения

Рекламните съобщения се обработват от наше име от доставчик на услуги, на когото предаваме данните Ви за тази цел.

Право на възражение

Можете да възразите срещу обработването на данни за гореспоменатите цели по всяко време, безплатно, отделно за съответния комуникационен канал и с действие за в бъдеще. За тази цел е достатъчно да се изпрати имейл или пощенско писмо до горепосочените данни за контакт.

Ако възразите, съответният адрес за контакт ще бъде блокиран за по-нататъшна обработка на данни за рекламни цели. Бихме искали да отбележим, че в изключителни случаи рекламните материали все още могат да бъдат изпращани временно след получаване на възражението Ви. Това технически се дължи на необходимото време за реклама и не означава, че няма да изпълним възражението Ви.

6. Бюлетин

Данни за бюлетина

Ако искате да получите бюлетина, който се предлага на уебсайта, ние изискваме имейл адрес от Вас, както и информация, която ни позволява да потвърдим, че Вие сте собственикът на предоставения имейл адрес и че се съгласявате да получите бюлетина. Допълнителни данни не се събират или се събират само на доброволна основа. За работата с бюлетина използваме доставчици на услуги за бюлетини, които са описани по-долу.

Mailchimp

Този уебсайт използва услугите на Mailchimp, за да изпраща своите бюлетини. Доставчикът е Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Атланта, GA 30308, САЩ.

Наред с други неща, Mailchimp е услуга, която може да се използва за организиране и анализ на изпращането на бюлетини. Всеки път, когато въвеждате данни за целите на абониране за бюлетин (напр. Вашия имейл адрес), информацията се съхранява на сървърите на Mailchimp в Съединените щати.

С помощта на инструмента Mailchimp можем да анализираме ефективността на нашите бюлетин кампании. Ако отворите електронна поща, която е била изпратена чрез инструмента Mailchimp, файл, който е бил интегриран в електронната поща (така нареченият уеб маяк) се свързва със сървърите на Mailchimp в Съединените щати. В резултат на това може да се определи дали е отворено съобщение в бюлетина и върху кои връзки е възможно да е щракнал получателят. По това време се записва и техническа информация (напр. часът на достъп, IP адресът, видът на браузъра и операционната система). Тази информация не може да бъде разпределена на съответния получател на бюлетина. Тяхната единствена цел е извършването на статистически анализи на информационните кампании. Резултатите от тези анализи могат да се използват за по-ефективно адаптиране на бъдещите бюлетини към интересите на техните получатели.

Ако не искате да разрешите анализ от Mailchimp, трябва да се отпишете от бюлетина. Ние предоставяме връзка, за да направите това във всяко съобщение на бюлетина.

Данните се обработват въз основа на Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Можете да отмените всяко съгласие, което сте дали, по всяко време, като се отпишете от бюлетина. Това не засяга законосъобразността на всички трансакции за обработка на данни, които са извършени преди Вашето оттегляне.

Данните, депозирани при нас за целите на абониране за бюлетина, ще се съхраняват от нас, докато не се отпишете от бюлетина или от доставчика на бюлетини и не бъдете изтрити от списъка за разпространение на бюлетини, след като се отпишете от бюлетина. Данните, съхранявани за други цели при нас, остават незасегнати.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ и https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

След като се отпишете от списъка за разпространение на бюлетини, имейл адресът Ви може да се съхранява от нас или от доставчика на бюлетини в черен списък, ако такова действие е необходимо, за да се предотвратят бъдещи съобщения. Данните от черния списък се използват само за тази цел и не се сливат с други данни. Това обслужва както Вашия интерес, така и интереса ни да спазваме законовите изисквания при изпращане на бюлетини (законен интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Съхранението в черния списък е неограничено. Можете да възразите срещу съхранението, ако интересите Ви имат превес над законния ни интерес.

За повече подробности, моля, вижте Политиките за поверителност на данните на Mailchimp на адрес: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Обработка на данни

Ние сключихме споразумение за обработка на данни (DPA) с горепосочения доставчик. Това е договор, задължен от законите за поверителност на данните, който гарантира, че те обработват лични данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

7. Приставки и инструменти

YouTube с разширена интеграция за защита на данните

Нашият уебсайт вгражда видеоклипове на уебсайта YouTube. Операторът на уебсайта е Google Ireland Limited („ Google “), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Използваме YouTube в разширения режим за защита на данните. Според YouTube този режим гарантира, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди да гледат видеоклипа. Това обаче не означава непременно, че споделянето на данни с партньори на YouTube може да бъде изключено в резултат на разширения режим за защита на данните. Например, независимо дали гледате видеоклип, YouTube винаги ще установява връзка с мрежата на Google DoubleClick.

Веднага щом започнете да възпроизвеждате видеоклип в YouTube на този уебсайт, ще се установи връзка със сървърите на YouTube. В резултат на това сървърът на YouTube ще бъде уведомен коя от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли в профила си в YouTube, докато посещавате сайта ни, активирате YouTube да разпределя директно моделите Ви за сърфиране в личния Ви профил. Имате възможност да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

Освен това, след като започнете да възпроизвеждате видеоклип, YouTube ще може да поставя различни „бисквитки“ на устройството Ви или сравними технологии за разпознаване (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството). По този начин YouTube ще може да получава информация за посетителите на този уебсайт. Наред с други неща, тази информация ще се използва за генериране на видео статистика с цел подобряване на удобството на потребителя на сайта и предотвратяване на опити за извършване на измама.

При определени обстоятелства допълнителните трансакции за обработка на данни могат да бъдат задействани, след като започнете да възпроизвеждате видеоклип в YouTube, който е извън нашия контрол.

Използването на YouTube се основава на интереса ни да представяме онлайн съдържанието си по привлекателен начин. Съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД това е законен интерес. Ако е получено подходящо съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняване на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време.

За повече информация относно начина, по който YouTube обработва потребителските данни, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo без проследяване (Не проследявай)

Този сайт използва плъгини на видео портала Vimeo. Доставчикът е Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, Ню Йорк 10011, САЩ.

Всеки път, когато посетите някоя от нашите страници с Vimeo видеоклипове, се установява връзка със сървърите на Vimeo. Във връзка с това сървърът Vimeo получава информация за това кои от нашите сайтове сте посетили. Vimeo получава и Вашия IP адрес. Ние обаче сме настроили Vimeo по такъв начин, че Vimeo да не може да проследява Вашите потребителски дейности и да не поставя никакви бисквитки.

Използваме Vimeo, за да направим нашето онлайн представяне привлекателно за Вас. Това е законен интерес от наша страна съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако е поискана съответна декларация за съгласие (напр. относно съхранението на бисквитки), обработването се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД; даденото съгласие може да бъде отменено по всяко време.

Предаването на данни в САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия и, според Vimeo, на „законни бизнес интереси “. Подробности можете да намерите тук: https://vimeo.com/privacy.

За повече информация относно обработката на потребителски данни, моля, консултирайте се с политиката за поверителност на данните на Vimeo на адрес: https://vimeo.com/privacy

Google Карти

Този уебсайт използва услугата за картографиране Google Карти. Доставчикът е Google Ireland Limited („ Google “), Gordon House, Barrow Street, Дъбл

Cookie Declaration