SWISS PREMIUM ORAL CARE

Изберете вашата държава България
Безплатна доставка за поръчки над 80 лв
Доставка до 4-6 работни дни
Сигурно плащане с 3D Secure

Известие за поверителност

1. Преглед на защитата на данните

Основна информация

Следващата информация ще ви предостави лесен за навигация преглед на това, което ще се случи с личните ви данни, когато посетите този уебсайт. Терминът „лични данни“ обхваща всички данни, които могат да се използват за вашата лична идентификация. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, консултирайте се с нашата Декларация за защита на данните, която сме включили под този текст.

Записване на данни на този уебсайт

Коя е отговорната страна за записването на данни на този уебсайт (т.е. „администраторът“)?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е достъпна в раздел „Информация, изисквана от закона“ на този уебсайт.

Как записваме вашите данни?

Ние събираме вашите данни в резултат на вашето споделяне на вашите данни с нас. Това може да е например информация, която въвеждате в нашата форма за контакт.

Други данни се записват от нашите IT системи автоматично или след като дадете съгласието си за тяхното записване по време на посещението ви на нашия уебсайт. Тези данни съдържат предимно техническа информация (напр. уеб браузър, операционна система или време на достъп до сайта). Тази информация се записва автоматично, когато влизате в този уебсайт.

За какви цели използваме вашите данни?

Част от информацията се генерира, за да се гарантира използването на уебсайта без възникване на грешки. Други данни могат да се използват за анализ на вашите потребителски модели.

Какви права имате по отношение на вашата информация?

Имате право да получавате информация за източника, получателите и целите на архивираните си лични данни по всяко време, без да се налага да плащате такса за такова разкриване. Също така, имате право да поискате данните ви да бъдат коригирани или унищожени. Ако сте дали съгласие за обработка на данни, имате възможност да оттеглите това съгласие по всяко време, което ще засегне цялата бъдеща обработка на данни. Освен това, имате право да изисквате обработката на вашите данни да бъде ограничена при определени обстоятелства. Имате и право да подадете жалба до компетентната надзорна агенция.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време на адреса, упоменат в раздел „Информация, изисквана от закона“ на този уебсайт, ако имате въпроси относно този или други проблеми, свързани със защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти, предоставени от трети страни

Възможно е вашите модели на сърфиране да бъдат анализирани статистически, когато посетите този уебсайт. Такива анализи се извършват предимно с бисквитки и с това, което наричаме програми за анализ.

За подробна информация относно тези програми за анализ, моля, вижте нашата Декларация за защита на данните по-долу.

2. Мрежи за хостинг и доставка на съдържание (CDN)

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги (хост). Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хоста. Те могат да включват, но не се ограничават до, IP адреси, заявки за контакти, мета данни и комуникации, информация за договор, информация за контакт, имена, достъп до уеб страница и други данни, генерирани чрез уебсайт.

Хостът се използва с цел изпълнение на договора с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, буква б. ОРЗД) и в интерес на сигурното, бързо и ефективно предоставяне на нашите онлайн услуги от професионален доставчик (чл. . 6 параграф 1, буква f, GDPR).

Нашият хост ще обработва вашите данни само до степента, необходима за изпълнение на задълженията му, както и за да следва нашите инструкции по отношение на такива данни.

Изпълнение на договор за споразумение за обработка на данни

За да гарантираме обработката в съответствие с разпоредбите за защита на данните, ние сключихме договор за обработка на поръчки с нашия хост.

3. Основна информация и задължителна информация

Защита на данни

Операторите на този уебсайт и неговите страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Следователно ние обработваме вашите лични данни като поверителна информация и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази Декларация за защита на данните.

Всеки път, когато използвате този уебсайт, ще се събира разнообразна лична информация. Личните данни включват данни, които могат да се използват за лична идентификация. Тази Декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме, както и целите, за които използваме тези данни. Той също така обяснява как и за каква цел се събира информацията.

С настоящото ви съветваме, че предаването на данни през интернет (т.е. чрез комуникация по имейл) може да е склонно към пропуски в сигурността. Не е възможно да се защитят напълно данните срещу достъп на трети страни.

Информация за отговорната страна (наричана в GDPR „администратор“)

Контролиращият за обработка на данни на този уебсайт е:

Flegis, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Numero di telefono: +386 2 460 53 42

E-mail: info@curaprox.bg

Администраторът е физическото или юридическото лице, което еднолично или съвместно с други лица взема решения относно целите и ресурсите за обработка на лични данни (например имена, адреси на електронна поща и други). Контролиращият е партньор от групата компании Curaden, световна група от компании, опериращи в цял свят в областта на здравето на устната кухина и зъбите, предлагащи продукти за хигиена на зъбите, семинари за здравето на устната кухина и зъбите.

Определяне на длъжностно лице по защита на данните, както е уредено от закона

Назначихме служител по защита на данните за нашата компания.

Flegis, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Numero di telefono: +386 2 460 53 42

E-mail: info@curaprox.bg

Отмяна на вашето съгласие за обработката на данни

Широка гама от транзакции за обработка на данни са възможни само при ваше изрично съгласие. Можете също така да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали. За целта всичко, което трябва да направите, е да ни изпратите неформално известие по имейл. Това не засяга законността на всяко събиране на данни, настъпило преди оттеглянето на съгласието ви.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право на възражение срещу директна реклама (чл. 21 от ОРЗД)

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ НА ОСНОВАТА НА ЧЛ. 6 СЕКЦИЯ. 1 БУКВА E ИЛИ F ОТ ОРЗД, ИМАТЕ ПРАВОТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ ПРОТИВ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ, С ОСНОВАНИЯ, ИЗИСКВАЩИ СЕ ОТ УНИКАЛНАТА СИТУАЦИЯ. ТОВА СЕ СЪЩО ПРИЛАГА ЗА ВСЕКИ ПРОФИЛ, ОСНОВАН НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ВСЯКА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, МОЛЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО ВНЕСЕТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НЯМА ДА ПОВЕЧЕ ОБРАБОТВАМЕ ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ СМЕ В ПОЗИЦИЯ ДА ПРЕДОСТАВИМ КОМПЛЕКСНА ЗАЩИТА, НЕДОСТОВЕРНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ И ТОВА, ЧЕ СЕ НАКЪРНЯВАТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ И ЧРЕЗ ИСКАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИТЕ ПРАВА (ВЪЗРАЖЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 21 РАЗДЕЛ 1).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ, ЗА ДА БЪДЕТЕ АНГАЖИРАНИ В ПРЯКА РЕКЛАМА, ИМАТЕ ПРАВОТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОТКАЖЕТЕ ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА. ТОВА СЕ СЪЩО ПРИЛАГА ЗА ПРОФИЛИРАНЕ ДО ТАКАВА СТЕПЕН, ЧЕ Е ПРИСЪЕДИНЕНО С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПРЕКИ РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 21, РАЗДЕЛ 2 ОРЗД).

Право на подаване на жалба до компетентната надзорна агенция

В случай на нарушения на ОРЗД, субектите на данните имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка по местоживеене, местоработата или мястото, където е възникнало предполагаемото нарушение. Правото на подаване на жалба е в сила независимо от други административни или съдебни производства, налични като правни ресурси.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате да предадем всички данни, които автоматично обработваме въз основа на вашето съгласие или с цел изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в често използван, машинно четим формат. Ако трябва да поискате директно прехвърляне на данните към друг контролер, това ще се направи само ако е технически осъществимо.

SSL и/или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки за покупка или запитвания, които ни изпращате като оператор на уебсайта, този уебсайт използва SSL или TLS програма за криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра превключва от „http: //“ на „https: //“, а също и чрез появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Криптирани платежни транзакции на този уебсайт

Ако сте задължени да споделите с нас данните си за плащане (напр. Номер на сметката, ако ни дадете правомощието да дебитираме вашата банкова сметка) с нас, след като сте сключили договор с такса с нас тази информация се изисква за обработка на плащания.

Платежните транзакции, използващи обичайни начини на плащане (Visa / MasterCard, дебит по вашата банкова сметка), се обработват изключително чрез криптирани SSL или TLS връзки. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра превключва от „http: //“ на „https: //“, а също и чрез появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако комуникацията с нас е криптирана, трети страни няма да могат да прочетат информацията за плащане, която споделяте с нас.

Информация, коригиране и изтриване на данни

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да изисквате информация за архивираните си лични данни, техния източник и получатели, както и целта на обработката на вашите данни. Можете също така да коригирате или унищожите данните си. Ако имате въпроси по този въпрос или някакви други въпроси относно личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в раздел „Информация, изисквана от закона“.

Право да се изискват ограничения за обработка

Имате право да поискате налагане на ограничения, що се отнася до обработката на вашите лични данни. За целта можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в раздел „Информация, изисквана от закона“. Правото да се изисква ограничение на обработката се прилага в следните случаи:

 • В случай че оспорите коректността на архивираните от нас данни, обикновено ще ни трябва известно време, за да проверим това твърдение. По време на това разследване вие ​​имате право да поискате да ограничим обработването на вашите лични данни.
 • Ако обработването на вашите лични данни е било/е проведено по незаконен начин, имате възможност да поискате ограничаване на обработката на вашите данни вместо да изискате изтриването на тези данни.
 • Ако повече не се нуждаем от вашите лични данни и имате нужда от тях, за да упражнявате, защитавате или претендирате за законни права, имате право да поискате ограничението на обработването на вашите лични данни вместо тяхното изкореняване.
 • Ако сте повдигнали възражение съгласно чл. 21 секция 1 ОРЗД, вашите права и нашите права ще трябва да бъдат претеглени едни срещу други. Докато не се определи чии интереси преобладават, вие имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни.

Ако сте ограничили обработването на вашите лични данни, тези данни - с изключение на тяхното архивиране - могат да бъдат обработвани само след вашето съгласие или да изисквате, упражнявате или защитавате законни права или за защита на правата на други физически или юридически лица или поради важни съображения от обществен интерес, цитирани от Европейския съюз или държава членка на ЕС.

4. Записване на данни на този уебсайт

Бисквитки

Нашите уебсайтове и страници използват това, което индустрията нарича „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които не причиняват никакви щети на вашето устройство. Те се съхраняват временно по време на сесията (бисквитки на сесията) или се архивират трайно на вашето устройство (постоянни бисквитки). Бисквитките на сесията се изтриват автоматично, след като прекратите посещението си. Постоянните „бисквитки“ остават архивирани на вашето устройство, докато не ги изтриете активно или те автоматично бъдат премахнати от вашия уеб браузър.

В някои случаи е възможно бисквитките на трети страни да се съхраняват на вашето устройство, след като влезете в нашия сайт (бисквитки на трети страни). Тези бисквитки позволяват на вас или на нас да се възползваме от определени услуги, предлагани от третата страна (например бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат разнообразни функции. Много бисквитки са технически важни, тъй като някои функции на уебсайта не биха работили в отсъствието на бисквитките (напр. Функцията на пазарската кошница или показването на видеоклипове). Целта на другите бисквитки може да бъде анализ на потребителски модели или показване на промоционални съобщения.

„Бисквитки“, които са необходими за извършване на електронни комуникационни транзакции (необходими „бисквитки“) или за предоставяне на определени функции, които искате да използвате (функционални „бисквитки“, напр. За функцията на количката за пазаруване) или такива, които са необходими за оптимизирането на уебсайта ( напр. бисквитки, които осигуряват измерими прозрения за уеб аудиторията), се съхраняват на основание чл. 6 Раздел. 1 буква f от ОРЗД, освен ако не е посочено различно правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на бисквитки, за да осигури технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на услугите на оператора. Ако е поискано вашето съгласие за съхранението на бисквитките, съответните бисквитки се съхраняват изключително въз основа на полученото съгласие (член 6, раздел 1, буква А от ОРЗД); това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Имате възможност да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете уведомявани при всяко поставяне на бисквитки и да разрешите приемането на бисквитки само в конкретни случаи. Можете също така да изключите приемането на бисквитки в определени случаи или като цяло или да активирате функцията за изтриване за автоматично изкореняване на бисквитки, когато браузърът се затвори. Ако бисквитките са деактивирани, функциите на този уебсайт могат да бъдат ограничени.

В случай, че се използват бисквитки на трети страни или ако бисквитките се използват за аналитични цели, ние ще Ви уведомим отделно във връзка с тази Политика за защита на данните и, ако е приложимо, ще поискаме вашето съгласие.

Съгласие за бисквитки с Cookiebot

Нашият уебсайт използва технологията за съгласие на бисквитките Cookiebot, за да получи вашето съгласие за съхранението на определени бисквитки на вашето устройство и документацията, отговаряща на законодателството за защита на данните. Страната, предлагаща тази технология, е Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Копенхаген, Дания, уебсайт https://www.cookiebot.com/ (наричан по-долу „Cookiebot“).

Всеки път, когато посетите нашия уебсайт, следните лични данни ще бъдат прехвърлени на Cookiebot:

 • Вашата декларация (и) за съгласие или оттегляне на вашата декларация (и) за съгласие
 • Вашият IP адрес
 • Информация за вашия браузър
 • Информация за вашето устройство
 •  Датата и часът, когато сте посетили нашия уебсайт

Освен това Cookiebot съхранява бисквитка във вашия браузър, за да може да разпредели вашата декларация (ия) за съгласие или оттегляне на първата. Данните, които се записват по този начин, се съхраняват, докато не поискате да ги изкореним, изтрием бисквитката Cookiebot или докато целта за архивиране на данните вече не съществува. Това не засяга задължителните законови срокове за съхранение.

Cookiebot използва бисквитки, за да получи декларациите за съгласие, предвидени от закона. Правното основание за използването на такива бисквитки е чл.6, раздел. 1, изречение 1, буква C от ОРЗД.

Договор за обработка на данни

Нашата компания е сключила Договор за обработка на данни с Cookiebot. Това е споразумение, задължено от законодателството за защита на поверителността на данните, което гарантира, че Cookiebot обработва всички лични данни на посетителите на нашия уебсайт изключително в съответствие с нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на този уебсайт и неговите страници автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които вашият браузър ни съобщава автоматично. Информацията включва:

 • Типът и версията на използвания браузър
 • Използваната операционна система
 • Препращащ URL адрес
 • Името на хоста на компютъра за достъп
 • Времето за запитване към сървъра
 • IP адресът

Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Тези данни се записват на основание чл.6, раздел 1, буква F от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от технически изобразяване без грешки и оптимизиране на уебсайта на оператора. За да се постигне това, трябва да бъдат записани регистрационни файлове на сървъра.

Форма за контакти

Ако ни изпратите запитвания чрез нашата форма за контакт, информацията, предоставена във формата за контакт, както и всяка информация за контакт, предоставена в нея, ще бъдат съхранени от нас, за да обработим вашето запитване и в случай, че имаме допълнителни въпроси. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6 ал. 1, буква B от ОРЗД, ако вашето искане е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се предприемат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес от ефективното обработване на отправените до нас искания (член 6, параграф 1, буква F от ОРЗД) или на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква А от ОРЗД) ако това е поискано.

Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт, ще остане при нас, докато не поискате от нас да изтрием данните, да отнемем вашето съгласие за архивиране на данни или ако целта, за която информацията се архивира, вече не съществува (напр. След като приключим нашият отговор на вашето запитване). Това не засяга никакви задължителни законови разпоредби - по-специално сроковете за съхранение.

Заявка по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашето искане, включително всички произтичащи от това лични данни (име, заявка), ще бъдат съхранени и обработени от нас за целите на обработката на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват на основание чл.6, раздел 1, буква B от ОРЗД, ако вашето запитване е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнение на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи данните се обработват въз основа на нашия легитимен интерес от ефективното обработване на изпратени до нас запитвания (чл. 6, раздел 1, буква F от ОРЗД) или въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, раздел. 1, буква А от ОРЗД), ако е получена.

Данните, изпратени от вас чрез заявки за контакт, остават при нас, докато не поискате да изтрием, оттеглите съгласието си за съхранението или целта за изтичане на съхранението на данни (напр. След завършване на вашата заявка) Задължителните законови разпоредби - по-специално законовите срокове за съхранение - остават незасегнати.

mandatory statutory retention obligations.

Регистрация на този уебсайт

Имате възможност да се регистрирате на този уебсайт, за да можете да използвате допълнителни функции на уебсайта. Ние ще използваме въведените от вас данни само с цел да използваме съответната оферта или услуга, за която сте се регистрирали. Необходимата информация, която искаме по време на регистрацията, трябва да бъде въведена изцяло. В противен случай ще отхвърлим регистрацията.

За да Ви уведомим за всякакви важни промени в обхвата на нашето портфолио или в случай на технически модификации, ние ще използваме имейл адреса, предоставен по време на процеса на регистрация.

Ние ще обработим данните, въведени по време на процеса на регистрация въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1, буква А от ОРЗД).

Данните, записани по време на процеса на регистрация, ще се съхраняват от нас, стига да сте регистрирани на този уебсайт. Впоследствие тези данни се изтриват. Това не засяга задължителните законови задължения за задържане.

Информация от интегрирани услуги за вход

Ако решите да се регистрирате чрез или да предоставите по друг начин достъп до социална мрежа или интегрирана услуга на трета страна (това, което ние наричаме „Интегрирана услуга“), като Facebook, Google, PayPal или подобна услуга за единичен вход, ние също може да събираме Лична информация, която вече е свързана с вашия акаунт за интегрирана услуга. Възможно е също така да имате възможност да споделяте допълнителна информация с нас чрез интегрирана услуга, контролирана от настройките ви в тази интегрирана услуга. Ако решите да предоставите такава информация, по време на регистрация или по друг начин, ние ще третираме информацията като Лична информация и ще я използваме по начините, описани в тази Политика за поверителност.

Функцията за коментар на този уебсайт

Когато използвате функцията за коментар на този уебсайт, в допълнение към вашите коментари ще се архивира и информацията за времето на генериране на коментара и вашия имейл адрес и, ако не публикувате анонимно, избраното от вас потребителско име.

Съхранение на IP адреса

Нашата функция за коментари съхранява IP адресите на всички потребители, които въвеждат коментари. Като се има предвид, че не преглеждаме коментарите, преди да ги публикуваме, ни е необходима тази информация, за да предприемем действия срещу автора в случай на нарушения на правата, като клевета или пропаганда.

Абониране за коментари

Като потребител на този уебсайт имате възможност да се абонирате за коментари, след като се регистрирате. Ще получите имейл за потвърждение, чиято цел е да проверите дали сте действителният притежател на предоставения имейл адрес. Можете да деактивирате тази функция по всяко време, като следвате съответната връзка в информационните имейли. В този случай данните, въведени заедно с абонаменти за коментари, ще бъдат изтрити. Ако обаче сте ни съобщили тази информация за други цели и от друго място (например, при абониране за бюлетина), данните ще останат при нас.

Период на съхранение за коментари

Коментарите и всяка свързана информация (например IP адресът) се съхраняват от нас и остават на този уебсайт, докато съдържанието, за което се отнася коментарът, бъде изтрито изцяло или ако коментарите трябва да бъдат изтрити поради правни причини (например обидни коментари) .

Правно основание

Коментарите се съхраняват въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1, буква А от ОРЗД). Имате право да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали. За целта всичко, което трябва да направите, е да ни изпратите неформално известие по имейл. Това не засяга законността на всяко събиране на данни, настъпило преди заявеното от вас оттегляне.

5. Социални медии

Приставки на Facebook (Бутон Like & Share)

В този уебсайт сме интегрирали приставки на социалната мрежа Facebook. Доставчикът на тази услуга е Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. Според изявлението на Facebook, събраните данни ще бъдат прехвърлени в САЩ и други трети страни.

Ще можете да разпознаете приставките на Facebook по логото на Facebook или бутона „Харесване“ на този уебсайт. Преглед на приставките на Facebook е достъпен на следната връзка: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Всеки път, когато посетите този уебсайт и неговите страници, приставката ще установи директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook. В резултат на това, Facebook ще получи информацията, че сте посетили този уебсайт с вашия плъгин. Ако обаче кликнете върху бутона „Харесвам“ във Facebook, докато сте влезли във вашия акаунт във Facebook, можете да свържете съдържанието на този уебсайт и неговите страници с вашия Facebook профил. В резултат на това, Facebook ще може да разпредели посещението на този уебсайт и неговите страници във вашия потребителски акаунт във Facebook. Нужно е да отбележим, че ние, като доставчик на уебсайта, нямаме никаква информация за прехвърлените данни и тяхното използване от страна на Facebook. За по-подробна информация, моля, направете справка с Декларацията за поверителност на данните на Facebook на адрес: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не желаете Facebook да може да разпредели вашето посещение на този уебсайт и неговите страници във вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от вашия акаунт във Facebook, докато сте на този уебсайт.

Използването на приставката за Facebook се основава на чл. 6 Раздел. 1 буква f от ОРЗД. Операторът на уебсайта има правен интерес да бъде възможно най-видим в социалните медии. Ако е получена съответна декларация за съгласие, данните се обработват изключително на основание чл. 6 Раздел. 1 буква a от ОРЗД. Тази декларация за съгласие може да бъде оттеглена по всяко време.

Приставка на Instagram

В този уебсайт сме интегрирали функциите на публичната медийна платформа Instagram. Тези функции се предлагат от Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ.

Ако сте влезли във вашия акаунт в Instagram, можете да кликнете върху бутона Instagram, за да свържете съдържанието от този уебсайт с вашия профил в Instagram. Това позволява на Instagram да разпредели посещението ви на този уебсайт към вашия потребителски акаунт. Нужно е да отбележим, че ние, като доставчик на уебсайта и неговите страници, нямаме никаква информация относно съдържанието на прехвърлените данни и използването им от страна на Instagram.

Данните се съхраняват и анализират на основание чл. 6 Раздел. 1 буква f от ОРЗД. Операторът на уебсайта има правен интерес от възможно най-висока видимост в социалните медии. Ако е получена съответната декларация за съгласие, данните ще бъдат обработвани изключително на основание чл. 6 Раздел. 1 буква a от ОРЗД. Всяко подобно съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация по този въпрос, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на Instagram на адрес: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Аналитични инструменти и рекламиране

Google Analytics

Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Analytics използва така наречените бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от потребителите. Информацията, генерирана от бисквитките при използването на този уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където се съхранява.

Съхранението на бисквитките на Google Analytics и използването на този инструмент за анализ се основават на чл. 6 Раздел. 1 буква f от ОРЗД. Операторът на този уебсайт има правен интерес както от анализа на потребителските модели за оптимизиране както на услугите, предлагани онлайн, така и на рекламните дейности на оператора. Ако е поискано съответно споразумение (например Споразумение за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително на основание чл. 6 ал. 1 буква а от ОРЗД; споразумението може да бъде отменено по всяко едно време.

IP маскиране

На този уебсайт активирахме функцията за маскиране на IP адреси. В резултат на това вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са ратифицирали Конвенцията за Европейското икономическо пространство преди нейното предаване на Съединените щати. Пълният IP адрес ще бъде предаден на един от сървърите на Google в САЩ и съкратен там само в изключителни случаи. От името на оператора на този уебсайт, Google използва тази информация, за да анализира използването на този уебсайт, за да генерира отчети за дейностите на уебсайта и да предоставя на оператора на този уебсайт други услуги, свързани с използването на уебсайта и Интернет. IP адресът, предаден заедно с Google Analytics от вашия браузър, не трябва да се обединява с други данни, с които разполага Google.

Приставка за браузър

Имате опцията да предотвратите архивирането на бисквитки, като направите съответните промени в настройките на софтуера на вашия браузър. Трябва обаче да отбележим, че в този случай може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в пълната им степен. Освен това, имате възможност да предотвратите записването на данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Google чрез изтегляне и инсталиране на приставката на браузъра на разположение на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg.

Възражение срещу записването на данни

Имате възможност да предотвратите записването на вашите данни от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Това ще доведе до поставяне на бисквитка за отказ, която предотвратява записването на вашите данни по време на бъдещите посещения на този уебсайт: Деактивиране на Google Analytics.

За повече информация относно обработката на потребителски данни от страна на Google Analytics, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на Google на адрес: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.

Обработка на данни по договор

Сключили сме договор с Google за обработка на данни и прилагаме стриктно разпоредбите на немските агенции за защита на данните в пълна степен, когато използваме Google Analytics.

Демографски параметри, предоставени от Google Analytics

Този уебсайт използва функцията „демографски параметри“, предоставена от Google Analytics. Това дава възможност за генериране на отчети, предоставящи информация за възрастта, пола и интересите на посетителите на уебсайта. Източниците на тази информация са свързани с реклами по интереси от Google, както и данни за посетители, получени от доставчици на трети страни. Тези данни не могат да бъдат разпределени към конкретно лице. Имате опцията да деактивирате тази функция по всяко време, като направите съответните промени в настройките за рекламиране в профила си в Google или просто можете да забраните записването на вашите данни от Google Analytics, както е обяснено в раздел „Възражение срещу записа на данни“.

Период на архивиране

Данните за потребителя или нивото на инцидента, съхранявани от Google, свързани с бисквитки, идентификатори на потребители или рекламни идентификатори (напр. бисквитки на DoubleClick, рекламен идентификатор за Android) ще бъдат маскирани или изтрити след 26 месеца. За подробности, моля, кликнете върху следната връзка: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=bg

Google AdSense (неперсонализиран)

Този уебсайт използва Google AdSense, услуга за внедряване на реклами, предоставена от Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Използваме Google AdSense в режим „неперсонализиран“. Противно на персонализирания режим, рекламите не се основават на предишните ви потребителски модели и услугата не генерира потребителски профил за вас. Вместо това, услугата използва така наречената „контекстна информация“, за да избере рекламите, които се публикуват и които ще видите. Така избраните реклами се базират, например на вашето местоположение, съдържанието на уебсайта, който посещавате по това време, или думите за търсене, които използвате. За да научите повече за разликите между персонализираното насочване и насочването, което не е персонализирано от Google AdSense, моля, кликнете върху следната връзка: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Моля, имайте предвид, че дори използването на неперсонализирания режим на Google Adsense води до потенциално архивиране на бисквитки. Според Google, тези бисквитки се използват за борба с измами и злоупотреби. Тези бисквитки ще останат на вашето устройство докато не ги изтриете.

Използването на Google Adsense в неперсонализиран режим се основава на чл. 6 Раздел. 1 буква f от ОРЗД. Имаме правен интерес от анализа на потребителските модели, за да можем да оптимизираме както нашата уеб презентация, така и нашите промоционални дейности. Ако е поискано съответно споразумение (например споразумение за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително на основание чл. 6 ал. 1 буква а от ОРЗД; споразумението може да бъде отменено по всяко време.

Google е сертифициран в съответствие с „Щитът за поверителност между ЕС и САЩ“. Споразумението за Щит за поверителност е сключено между Европейския съюз и Съединените щати с цел да се гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните заедно с обработката на данни в Съединените щати. Всяка компания, която е сертифицирана в съответствие с разпоредбите на Щита за поверителност, се задължава да спазва тези стандарти за защита на данните.

Имате опцията за автоматично регулиране на рекламните настройки в потребителския си акаунт. За да направите това, моля, кликнете върху връзката, предоставена по-долу, и влезте: https://adssettings.google.com/authenticated.

За повече информация относно рекламните технологии на Google, моля, кликнете тук:

https://policies.google.com/technologies/ads

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Ремаркетинг на Google Analytics

Този уебсайт използва функциите на Google Analytics за ремаркетинг в комбинация с функциите на Google Ads и Google DoubleClick, които работят на всички устройства. Доставчикът на тези решения е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Тази функция прави възможно свързването на целевите групи за рекламиране, генерирани с ремаркетинг на Google Analytics, с функциите на Google Ads и Google DoubleClick, които работят на всички устройства. Това дава възможност да се показват персонализирани рекламни съобщения въз основа на интересите, в зависимост от вашето предишно използване и модели на сърфиране на устройството (например мобилен телефон) по начин, пригоден за вас, както и на всяко от вашите устройства (например таблет или компютър).

Ако сте ни дали съответното съгласие, Google ще свърже прогресиите на вашия уеб и браузър на приложения с вашия акаунт в Google за тази цел. В резултат на това е възможно да се показват едни и същи персонализирани рекламни съобщения на всяко устройство, в което влезете с вашия акаунт в Google.

За да поддържа тази функция, Google Analytics записва удостоверени от Google идентификатори на потребители, които са временно свързани с нашите данни на Google Analytics, за да дефинира и компилира целевите групи за реклами, които да се показват на всички устройства.

Имате възможност да възразите трайно срещу ремаркетинга/насочването на всички устройства, като деактивирате персонализираната реклама. За да направите това, моля, последвайте тази връзка: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Консолидирането на записаните данни във вашия акаунт в Google се извършва изключително въз основа на вашето съгласие, което можете да дадете на Google и също така да го оттеглите (член 6, раздел 1, буква А от ОРЗД). Процесите на запис на данни, които не са консолидирани във вашия акаунт в Google (например, защото нямате акаунт в Google или сте възразили срещу консолидирането на данни), записването на данни се основава на чл. 6 Раздел. 1 от ОРЗД. Легитимният интерес произтича от факта, че операторът на уебсайта има легитимен интерес от анонимния анализ на посетителя на уебсайта за рекламни цели.

За допълнителна информация и съответните разпоредби за защита на данните, моля, консултирайте се с Политиките за поверителност на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=bg.

Google Ads и Google Conversion Tracking

Този уебсайт използва Google Ads. Google Ads е онлайн промоционалната програма на Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Във връзка с Google Ads, използваме инструмент, наречен Google Conversion Tracking. Ако кликнете върху реклама, публикувана от Google, ще бъде поставена бисквитка за целите на Google Conversion Tracking. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които уеб браузърът поставя на компютъра на потребителя. Тези бисквитки изтичат по давност след 30 дни и не се използват за лично идентифициране на потребителите. Ако потребителят посети определени страници на този уебсайт и бисквитката все още не е изтекла, Google и ние ще можем да разпознаем, че потребителят е кликнал върху реклама и е свързан с тази страница.

Към всеки клиент на Google Ads се разпределя различна бисквитка. Тези бисквитки не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтове на клиенти на Google Ads. Информацията, получена с помощта на бисквитката за преобразуване, се използва за генериране на статистика за Google Conversion Tracking на Google Ads, които са избрали да използват Conversion Tracking. Потребителите получават общия брой потребители, които са кликнали върху техните реклами и са били свързани към страница, снабдена с маркер за Conversion Tracking. Те обаче не получават никаква информация, която да им позволи да идентифицират лично тези потребители. Ако не искате да участвате в проследяването, имате възможност да възразите срещу това използване, като лесно деактивирате бисквитката на Google Conversion Tracking чрез вашия уеб браузър в потребителските настройки. Ако направите това, няма да бъдете включени в статистиката за Conversion Tracking.

Съхранението на бисквитки „Conversion“ и използването на този инструмент за проследяване се основават на чл. 6 Раздел. 1 буква f от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от анализа на потребителските модели, за да оптимизира уеб предложенията и рекламата на оператора. Ако е поискано съответно споразумение (например споразумение за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително на основание чл. 6 ал. 1 буква а от ОРЗД; споразумението може да бъде отменено по всяко време.

За да прегледате по-подробна информация за Google Ads и Google Conversion Tracking, моля, консултирайте се с Политиките за поверителност на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

Можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете уведомявани при всяко поставяне на бисквитки и можете да разрешите бисквитки само в определени случаи или да изключите приемането на бисквитки в определени случаи или като цяло и можете също да активирате автоматичното изтриване на бисквитки при затваряне на браузъра. Ако деактивирате бисквитките, функциите на този уебсайт може да бъдат ограничени.

Google DoubleClick

Този уебсайт използва функции на Google DoubleClick. Доставчикът е Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, (от тук нататък „DoubleClick“).

DoubleClick се използва, за да ви показва реклами въз основа на интереси в мрежата на Google. Рекламите могат да бъдат съобразени с интересите на зрителя с помощта на DoubleClick. Например нашите реклами могат да се показват в резултатите от търсенето с Google или в банери, свързани с DoubleClick.

DoubleClick трябва да може да разпознава съответния потребител, за да може да показва реклами на базата на интересите на потребителите. За тази цел, в браузъра на потребителя се съхранява бисквитка, зад която се съхраняват посетените от потребителя уебсайтове, кликвания и различна друга информация. Тази информация се обобщава в псевдонимен потребителски профил, за да показва рекламиране въз основа на интереси на съответния потребител.

Използването на Google DoubleClick се осъществява в интерес на целенасочени рекламни мерки. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6 ал. 1 буква а от ОРЗД. Ако е поискано съответно споразумение (например споразумение за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително на основание чл. 6 ал. 1 буква a от ОРЗД; споразумението може да бъде отменено по всяко време.

Можете да настроите браузъра си така, че да не съхранява повече бисквитки. Това обаче може да ограничи достъпните функции на уебсайтовете. Трябва също да се отбележи, че DoubleClick може да използва и други технологии за създаване на потребителски профили. Следователно, деактивирането на бисквитките не гарантира, че потребителските профили вече няма да бъдат създавани.

За допълнителна информация как да възразите срещу рекламите, показвани от Google, моля, вижте следните връзки: https://policies.google.com/technologies/ads и https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook Pixel

За да измери процента на конверсия, този уебсайт използва пиксел за активност на посетителите на Facebook. Доставчикът на тази услуга е Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. Според изявлението на Facebook, събраните данни ще бъдат прехвърлени в САЩ и други трети страни.

Този инструмент позволява проследяване на посетителите на страницата, след като те са били свързани към уебсайта на доставчика след кликването върху реклама във Facebook. Това дава възможност да се анализира ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистическите и пазарните проучвания, както и да се оптимизират бъдещите рекламни кампании.

За нас, като оператори на този уебсайт, събраните данни са анонимни. Не сме в състояние да стигнем до каквито и да било заключения относно самоличността на потребителите. Facebook обаче архивира информацията и я обработва, така че да е възможно да се осъществи връзка със съответния потребителски профил и Facebook може да използва данните за свои собствени промоционални цели в съответствие с Политиката за използване на данните на Facebook. Това позволява на Facebook да показва реклами на страници във Facebook, както и на места извън Facebook. Ние, като оператор на този уебсайт, нямаме контрол върху използването на такива данни.

Използването на Facebook Pixel се основава на чл. 6 Раздел. 1 буква f от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от ефективни рекламни кампании, които включват и социалните медии. Ако е поискано съответно споразумение (например споразумение за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително на основание чл. 6 ал. 1 буква a от ОРЗД; споразумението може да бъде отменено по всяко време.

В Политиките за поверителност на данните на Facebook ще намерите допълнителна информация за защитата на вашата поверителност на адрес: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Имате и опцията да деактивирате функцията за ремаркетинг „Персонализирани аудитории“ в раздела за настройки на рекламите на https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. За да направите това, първо трябва да влезете във Facebook.

Ако нямате акаунт във Facebook, можете да деактивирате всяко потребителско рекламиране от Facebook на уебсайта на Европейския интерактивен алианс за дигитална реклама: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Бюлетин

Данни за бюлетин

Ако искате да се абонирате за бюлетина, предлаган на този уебсайт, ще ни трябва вашия имейл адрес, както и информация, която ни позволява да потвърдим, че сте собственик на предоставения имейл адрес и съгласие за получаване на бюлетина. Не се събират повече данни или се събират само ако са доброволно предоставени. Ние ще използваме такива данни само за изпращане на исканата информация и няма да ги споделяме с трети страни,след това на договорни партньори от нашата група от компании Curaden.

Обработката на информацията, въведена във формуляра за абонамент за бюлетина, се извършва изключително въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1, буква a от ОРЗД). Можете да оттеглите съгласието, което сте дали за архивиране на данни, имейл адреса и използването на тази информация за изпращане на бюлетина по всяко време, например като кликнете върху връзката „Отписване“ в бюлетина. Това не засяга законосъобразността на всякакви транзакции за обработка на данни, които са били извършени до момента.

Данните, предоставени ни с цел абониране за бюлетина, ще се съхраняват от нас, докато не се отпишете от бюлетина или доставчика на услуги за бюлетина и бъдат изтрити от списъка за разпространение на бюлетина, след като се отпишете от бюлетина. Данните, съхранявани за други цели при нас, остават незасегнати.

Използване на данни за електронна поща без регистрация за бюлетина и вашето право на възражение

Ако получим вашия имейл адрес във връзка с продажбата на стока или услуга и не сте възразили срещу използването на вашия имейл адрес, ние си запазваме правото да ви предлагаме редовно подобни продукти, като вече закупени, от нашия асортимент по имейл. След това вашият имейл адрес ще бъде обработен в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Можете да възразите срещу това използване на вашия имейл адрес по всяко време, като изпратите съобщение до опциите за контакт, описани в отпечатъка, или чрез специална връзка в края на бюлетина.

След като се отпишете от списъка за разпространение на бюлетини, вашият имейл адрес може да бъде съхранен от нас или доставчика на услуги за бюлетин в черен списък, за да се предотвратят бъдещи изпращания. Данните от черния списък се използват само за тази цел и не се обединяват с други данни. Това служи както на вашия интерес, така и на нашия интерес за спазване на законовите изисквания при изпращане на бюлетини (легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал.1, буква f от ОРЗД). Съхранението в черния списък е неопределено. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надвишават законния ни интерес.

MailChimp

Този уебсайт използва услугите на MailChimp, за да изпраща своите бюлетини. Доставчикът е Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, САЩ.

Освен всичко друго, MailChimp е услуга, която може да бъде внедрена за организиране и анализ на изпращането на бюлетини. Винаги, когато въвеждате данни с цел абониране за бюлетин (напр. Вашия имейл адрес), информацията се съхранява на сървърите на MailChimp в САЩ.

MailChimp притежава сертификат, който е в съответствие с „EU-US-Privacy-Shield“. „Щитът за поверителност“ е договор между Европейския съюз (ЕС) и Съединените американски щати (САЩ), който има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните в Съединените щати.

С помощта на инструмента MailChimp можем да анализираме ефективността на нашите бюлетинни кампании. Ако отворите имейл, изпратен чрез инструмента MailChimp, файл, който е интегриран в имейла (така наречения уеб маяк), се свързва със сървърите на MailChimp в САЩ. В резултат на това може да се определи дали е отворено съобщение за бюлетин и кои връзки евентуално са кликнали на получателя. По това време се записва и техническа информация (напр. Времето на достъп, IP адресът, видът на браузъра и операционната система). Тази информация не може да бъде разпределена на съответния получател на бюлетина. Единствената им цел е извършването на статистически анализи на бюлетинни кампании. Резултатите от такива анализи могат да се използват за по-ефективно приспособяване на бъдещите бюлетини към интересите на техните получатели.

Ако не искате да разрешите анализ от MailChimp, трябва да се отпишете от бюлетина. Ние предоставяме линк за това във всяко съобщение за бюлетин. Освен това можете също да се отпишете от бюлетина директно на уебсайта.

Данните се обработват въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1, буква a от ОРЗД). Можете да оттеглите всяко съгласие, което сте дали по всяко време, като се отпишете от бюлетина. Това не засяга законосъобразността на всякакви транзакции за обработка на данни, извършени преди вашето оттегляне.

Данните, депозирани при нас с цел абонамент за бюлетина, ще се съхраняват от нас, докато не се отпишете от бюлетина или доставчика на услуги за бюлетини и бъдат изтрити от списъка за разпространение на бюлетина, след като се отпишете от бюлетина. Данните, съхранявани за други цели при нас, остават незасегнати.

След като се отпишете от списъка за разпространение на бюлетини, вашият имейл адрес може да бъде съхранен от нас или доставчика на услуги за бюлетин в черен списък, за да се предотвратят бъдещи изпращания. Данните от черния списък се използват само за тази цел и не се обединяват с други данни. Това служи както на вашия интерес, така и на нашия интерес за спазване на законовите изисквания при изпращане на бюлетини (легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква f от ОРЗД). Съхранението в черния списък е неопределено. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надвишават законния ни интерес.

За повече подробности, моля, консултирайте се с Политиките за поверителност на данните на MailChimp на адрес: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Изпълнение на договор за споразумение за обработка на данни

Сключихме така нареченото „Споразумение за обработка на данни“ с MailChimp, в което упълномощаваме MailChimp да се ангажира да защитава данните на нашите клиенти и да се въздържа от споделянето им с трети страни.

8. Приставки и инструменти

YouTube с разширена интеграция за защита на данните

Нашият уебсайт вгражда видеоклипове от уебсайта YouTube. Операторът на уебсайта е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Ние използваме YouTube в разширения режим за защита на данните. Според YouTube този режим гарантира, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди да гледат видеоклипа. Това обаче не означава непременно, че споделянето на данни с партньори в YouTube може да бъде изключено в резултат на разширения режим на защита на данните. Например, независимо дали гледате видеоклип, YouTube винаги ще установи връзка с мрежата на Google DoubleClick.

Веднага след като започнете да възпроизвеждате видеоклип в YouTube на този уебсайт, ще бъде установена връзка със сървърите на YouTube. В резултат на това сървърът на YouTube ще бъде уведомен коя от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли във вашия акаунт в YouTube, докато посещавате нашия сайт, вие разрешавате на YouTube директно да разпределя вашите модели на сърфиране към вашия личен профил. Имате възможност да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

Освен това, след като започнете да възпроизвеждате видеоклип, YouTube ще може да поставя различни бисквитки на вашето устройство. С помощта на тези бисквитки YouTube ще може да получава информация за посетителите на нашия уебсайт. Наред с други неща, тази информация ще се използва за генериране на видео статистика с цел подобряване на удобството на потребителя на сайта и за предотвратяване на опити за извършване на измами. Тези бисквитки ще останат на вашето устройство, докато не ги изтриете.

При определени обстоятелства може да се задействат допълнителни транзакции за обработка на данни, след като сте започнали да възпроизвеждате видеоклип в YouTube, които са извън нашия контрол.

Използването на YouTube се основава на нашия интерес да представим нашето онлайн съдържание по привлекателен начин. Съгласно чл. 6 Раздел. 1 буква f от ОРЗД, това е легитимен интерес. Ако е поискано съответно споразумение, обработката се извършва изключително на основание чл. 6 ал. 1 буква a от ОРЗД; споразумението може да бъде отменено по всяко време.

За повече информация как YouTube обработва потребителски данни, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните в YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

Google Web Fonts (локално вграждане)

Този уебсайт използва така наречените уеб шрифтове, предоставени от Google, за да гарантира еднаквото използване на шрифтовете на този сайт. Тези шрифтове на Google са локално инсталирани, така че връзка със сървърите на Google няма да бъде установена заедно с това приложение.

За повече информация относно Google Web Fonts, моля, следвайте тази връзка: https://developers.google.com/fonts/faq и се консултирайте с Декларацията за поверителност на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

Adobe Fonts

За да осигури еднакво изобразяване на определени шрифтове, този уебсайт използва шрифтове, наречени Adobe Fonts, предоставени от Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, Сан Хосе, Калифорния 95110-2704, САЩ (Adobe).

Когато осъществявате достъп до страници на този уебсайт, вашият браузър автоматично ще зареди необходимите шрифтове директно от сайта на Adobe, за да може да ги покаже правилно на вашето устройство. В резултат на това браузърът ви ще установи връзка със сървърите на Adobe в САЩ. Следователно Adobe научава, че вашият IP адрес е бил използван за достъп до този уебсайт. Според информацията, предоставена от Adobe, няма да се съхраняват бисквитки заедно с предоставянето на шрифтовете.

Adobe притежава сертификат в съответствие с Щита за поверителност между ЕС и САЩ. Щитът за поверителност е компакт, ратифициран между Съединените американски щати и Европейския съюз, целящ да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните. За повече информация, моля, следвайте тази връзка: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html.

Данните се съхраняват и анализират на основание чл. 6 Раздел. 1 буква f от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес от еднакво представяне на шрифта на уебсайта на оператора. Ако е получена съответна декларация за съгласие (напр. Съгласие за архивиране на бисквитки), данните ще бъдат обработвани изключително на основание чл. 6 Раздел. 1 буква a от ОРЗД. Всяко такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно Adobe Fonts, моля, прочетете правилата на адрес: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Декларацията за поверителност на данните на Adobe може да бъде прегледана на адрес: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps

Чрез API този уебсайт използва услугата за картографиране Google Maps. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

За да разрешите използването на функциите на Google Maps, вашият IP адрес трябва да бъде съхранен. По правило тази информация се прехвърля на един от сървърите на Google в Съединените щати, където се архивира. Операторът на този уебсайт няма контрол върху трансфера на данни.

Използваме Google Maps, за да представим нашето онлайн съдържание по привлекателен начин и да улесним намирането на местата, разкрити на нашия уебсайт. Това представлява легитимен интерес, както е дефиниран в чл. 6 Раздел. 1, буква f от ОРЗД. Ако е получена съответна декларация за съгласие, данните се обработват изключително на основание чл. 6 Раздел. 1 буква а от ОРЗД. Тази декларация за съгласие може да бъде оттеглена по всяко време.

За повече информация относно обработката на потребителски данни, моля, прегледайте Декларацията за поверителност на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

Google reCAPTCHA

Ние използваме „Google reCAPTCHA“ (наричан по-долу „reCAPTCHA“) на този уебсайт. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Целта на reCAPTCHA е да определи дали данните, въведени на този уебсайт (напр. Информация, въведена във формуляр за контакт), се предоставят от човешки потребител или от автоматизирана програма. За да определи това, reCAPTCHA анализира поведението на посетителите на уебсайта въз основа на различни параметри. Този анализ се задейства автоматично веднага щом посетителят на уебсайта влезе в сайта. За този анализ reCAPTCHA оценява различни данни (напр. IP адрес, време, което посетителят на уебсайта прекарва на сайта или движения на курсора, инициирани от потребителя). Данните, проследени по време на такива анализи, се препращат към Google.

reCAPTCHA анализите се изпълняват изцяло във фонов режим. Посетителите на уебсайта не се предупреждават, че е в ход анализ.

Данните се съхраняват и анализират на основание чл. 6 Раздел. 1 буква f от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от защитата на уебсайтовете на оператора срещу злоупотребяващо автоматизирано шпиониране и срещу СПАМ. Ако е получена съответна декларация за съгласие (напр. Съгласие за архивиране на бисквитки), данните ще бъдат обработвани изключително въз основа на чл. 6 Раздел. 1 буква a от ОРЗД. Всяко такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно Google reCAPTCHA, моля, направете справка с Декларацията за поверителност на данните на Google и Условия за ползване под следните връзки: https://policies.google.com/privacy?hl=bg и https://policies.google.com/terms ? hl = bg.

9. Електронна търговия и доставчици на услуги за разплащане

Обработка на данни (клиентски и договорни данни)

Събираме, обработваме и използваме лични данни само до степента, необходима за установяването, организацията на съдържанието или промяната на правоотношението (опис на данните). Тези действия се предприемат на основание чл. 6 Раздел. 1 буква  b от ОРЗД, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни действия. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни, свързани с използването на този уебсайт (данни за използване), само доколкото това е необходимо, за да може потребителите да използват услугите и да им таксуват.

Събраните клиентски данни ще бъдат унищожени при завършване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията. Това не засяга законоустановените мандати за задържане.

Обработка на данни за рекламни цели

Въз основа на член 6, параграф 1, буква f от ОРЗД, администраторът има легитимен интерес да обработва данни за рекламни цели. За да използваме персонализиран подход на клиента, ние също си запазваме правото да използваме собствено име, фамилия, дата на раждане, улица, пощенски код, град и имен ден на това правно основание. Продължителността на съхранението на личните данни за рекламни цели трябва да се изведе от принципа дали съхранението е необходимо за рекламния подход. Ние следваме принципа на изтриване на данни най-късно две години, след като повече не е използвана реклама.

Собствени рекламни цели и рекламни цели на трети страни

Доколкото сте сключили договор с нас или сме ви изпратили рекламни материали, ние ще ви посочим като съществуващ или потенциален клиент. В тези случаи обработваме вашето име и адрес, за да ви изпратим информация за нови продукти и услуги. Ние си запазваме правото, в рамките на нашите законни интереси, да предаваме вашите пощенски данни за контакт на договорни партньори от нашата група от компании Curaden и доставчици на подобни продукти, които са били особено внимателно подбрани от нас, за да могат и те да ви информират за техните продукти.

Рекламиране в унисон с нашите правни интереси

За да гарантираме, че получавате само рекламна информация, която уж представлява интерес за вас, ние категоризираме и допълваме потребителския ви профил с допълнителна информация. За тази цел се използват както статистическа информация, така и информация за вас лично (напр. Основни данни от потребителския ви профил). Целта е да ви предоставим реклама, която е ориентирана единствено към вашите действителни или предполагаеми нужди, а не да ви безпокои с безинтересна реклама.

Обработка на рекламната поща

Рекламните пощенски съобщения се предоставят в рамките на обработката от наше име от доставчик на услуги, на който ние предаваме вашите данни за тази цел.

Прехвърляне на данни при приключване на договори за онлайн магазини, търговци на дребно и изпращане на стоки

Ние споделяме лични данни с трети страни само ако това е необходимо във връзка с обработката на договора; например с компании, на които е поверено изпращането на стоки, или с финансовата институция, натоварена с обработката на плащанията. Всяко по-нататъшно прехвърляне на данни няма да се случи или ще се случи само ако сте изрично дали съгласието си за прехвърлянето. Споделянето на вашите данни с трети страни при липса на изричното ви съгласие, например за рекламни цели, няма да се случи.

Основата за обработка на данните е чл. 6 Раздел. 1 буква b от ОРЗД, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или за преддоговорни действия.

Прехвърляне на данни при приключване на договори за услуги и цифрово съдържание

Ние споделяме лични данни с трети страни само ако това е необходимо във връзка с обработката на договора; например с финансовата институция, натоварена с обработката на плащанията.

Всяко по-нататъшно прехвърляне на данни няма да се случи или ще

P

Cookie Declaration